INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZAJĘCIA TANECZNE

Oplata za zajęcia taneczne, które odbyły się na terenie przedszkola w II semestrze+kontynuacja w formie online wynosi 85 zł. Osoby, które nie mogą kontynuować nauki w formie online prosimy o uiszczenie opłaty w wysokości 40 zł za zajęcia taneczne, które odbyły się już w II semestrze do momentu zamknięcia placówek oświatowych. Wpłaty prosimy dokonać do dnia 15.05.2020 r na konto mBank PCT NR.KONTA 56 1140 2004 0000 3702 7797 7247 w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę przedszkola.

UWAGA

Tych z państwa, którzy zdecydowali się na kontynuację zajęć zdalnych prosimy o wysłanie stosownej informacji wraz z imieniem , nazwiskiem i nazwą przedszkola, do którego dziecko uczęszcza na adres podkarpackiecentrumtanca@gmail.com . Po otrzymaniu informacji i          uiszczeniu opłaty zostanie odesłana do Państwa wiadomość z linkiem do kanału YouTube, na którym zostało już udostępnionych pięć zajęć.