Ważna informacja dla Rodziców

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:

1.Dziecko przychodzi do przedszkola bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez zabawek.

2.Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.30.

3.Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.

4.Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy.

5.Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

6.Sposób postępowania przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola

Rodzicu!!!

– Musisz mieć na twarzy maseczkę.

– Zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się przed drzwiami wejściowymi – zgodnie z instrukcją lub ubierz rękawiczki.

– Wejdź z dzieckiem do przedszkola i zatrzymaj się przed drugimi drzwiami.

– Pracownik obsługi odbierze dziecko, pomoże się przebierać  i odprowadzi do sali.

-Pierwszą czynnością dziecka po wejściu do sali jest umycie rąk pod kontrolą nauczyciela.

-W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym na zewnątrz.

-Odpowiedzialność przedszkola rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka pracownikowi.

Odbieranie dziecka z przedszkola

1.Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 16.30.

2.Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka

Rodzicu !!!

– Tylko 1 osoba dorosła wchodzi do przedszkola po dziecko, jeśli przychodzicie we dwoje – druga osoba pozostaje na zewnątrz.

– Musisz mieć na twarzy maseczkę.

– Wejdź do przedszkola i zatrzymaj się przed  drugimi drzwiami

– Przekaż pracownikowi obsługi nazwisko dziecka. Pracownik przywoła dziecko z grupy.

– Czekając, nie otwieraj drzwi innym czekającym i nie wpuszczaj ich do środka.

– Dziecko ubiera się w szatni przy pomocy pracownika.

– Wychodzisz nie zwlekając, żeby nie blokować wejścia czekającym.

Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.

Przy odbieraniu dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym.

W czasie oczekiwania na wejście, czy po wyjściu i spotkaniu innych rodziców należy zachowywać miedzy sobą odstęp 2 m.

Inne ważne informacje:

– Numer telefony do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Jarosławiu: 16 627 13 66

– Adres strony internetowej: www.mp1.jaroslaw.pl

– Adres e-mail do przedszkola: przedszkole1@op.pl

– W celu rozmowy z nauczycielami umów się z nimi poprzez adres e-mail lub telefonicznie.