Ważna informacja

Drodzy Rodzice !

Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego na terenie przedszkola!!!

Do szatni czyli strefy wspólnej, wchodzimy pojedynczo dezynfekując ręce, w prawidłowo założonej masce. Jeden rodzic do jednego dziecka. Sprawnie przebieramy dziecko.

Ograniczamy czas pobytu w holu do niezbędnego minimum.

 Nie przyprowadzamy do budynku przedszkola dzieci starszych, szkolnych.

 Dzieci przedszkolne nie odprowadzają rodzeństwa do grup żłobkowych.

 W dniu zajęć dodatkowych  na dzieci oczekujemy przed budynkiem przedszkola.

 W przypadku nie stosowania się do w/w zaleceń rozważane jest odbieranie dzieci przez personel

BEZ WCHODZENIA RODZICÓW DO BUDYNKU!