Magiczna Moc Bajek

Nasze Przedszkole kolejny rok  bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym ,, Magiczna moc bajek’’. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

-Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

– Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

-Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

-Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.

-Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

-Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

-Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

-Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

-Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

-Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

-Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.

„Czym chleb dla ciała tym, baśń dla duszy ”, – tymi słowami można podsumować rolę baśni w wychowaniu dziecka. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwości. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania.

Autorkami projektu są  nauczycielki wychowania przedszkolnego Anna Zielińska – Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle i Ludmiła Fabiszewska – Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2020 – maj 2021.