Ogłoszenie

SERDECZNIE WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe , w przedszkolu nie podajemy żadnych leków!!!

1. Przedszkole jest czynne od godziny 6.30 – 16.30
2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godz.6.30 do 8.15
3.  Poszczególne grupy pracują
   – Krasnale 7.00 – 15.30
   – Wiewiórki 7.00- 16.00
   – Słoneczka 7.00 – 15.30
   – Smerfy 7.30 – 15.30
   – Biedronki 6.30 -16.30
   – Grupy żłobkowe 6.30 – 16.30

4.Przed godziną 7.00 dzieci przyprowadzamy do grupy „BIEDRONKI”, po godzinie 16.00 dzieci odbieramy również w grupie „BIEDRONKI”.

Dzieci z grup żłobkowych przyprowadzamy bezpośrednio do swoich grup.

5.Prosimy nie kupować dzieciom tzw. wyprawki /materiałów do zajęć/, oraz ręczników bawełnianych. Na zakup tych artykułów i ręczników papierowych proponujemy rodzicom składkę w wysokości 50 zł na każde półrocze .

6.Kwotę opłat za przedszkole wnosimy z dołu /za przepracowany miesiąc / .

Po otrzymaniu indywidualnego rozliczenia, proszę dokonać  wpłaty na podane konto  do 10 każdego miesiąca.

7.Na pierwsze spotkania organizacyjne w grupach zapraszamy w pierwszych dniach września o godz. 15:30 szczegółowe terminy będą podawane na bieżąco.

8.Prosimy o bezwzględne przestrzeganie Regulaminu funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii, stosowania zasad bezpieczeństwa, nie przebywania w budynku przedszkola poza niezbędną koniecznością.Osoby dorosłe wchodzące do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk i zakrywanie ust i nosa!!!

9.Proszę śledzić stronę internetową przedszkola www.mp1.jaroslaw.pl