Ważna informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo.

Proszę zapoznać się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Miejskim Przedszkolu Nr1 w Jarosławiu, w związku z planowanym wznowieniem działalności przedszkola. Informacja jest w Kąciku dla Rodziców.