Czerwiec

CZERWIEC 2019/20

TYDZIEŃ IV  –   POŻEGNANIA  NADSZEDŁ  CZAS 

PIĄTEK 26.06.2020 

TEMAT: PRZEDSZKOLE ŻEGNAMY I LATO WITAMY 

 • utrwalenie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,  
 • Rozwijanie myślenia logicznego, 
 • rozwijanie sprawności ruchowej, 
 • rozwijanie orientacji przestrzennej.  

Cele operacyjne Dziecko: 

 • Podaje nazwy pór roku, rozpoznaje na obrazku charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku,  
 • podaje rozwiązanie zagadek i uzasadnia je,  
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia, 
 • porusza się we wskazanym kierunku. 
 1. Zabawa na powitanie – dzieci Wspólnie z Rodzicem wypowiadają słowa “Przedszkole żegnamy i lato witamy”, klaszcząc jednocześnie naprzemiennie w dłonie i w uda.
 2. Ćwiczenia manualne Drzewa. Dla każdego dziecka kartka z narysowanym na nim konturem drzewa, plastelina. R. mówi zagadkę:

Szumią w gęstym lesie,

szum ten wiatr w dal niesie. (drzewa)  

Po rozwiązaniu zagadki dzieci zastanawiają się, o czym mogą szumieć (rozmawiać) drzewa latem. R. układa przed dziećmi narysowane na kartce kontury różnych drzew. Dzieci wyklejają je plasteliną – toczą z niej cienkie wałeczki i naklejają na kontury drzew. Wodzą po nich palcami. Następnie rysują drzewa palcem w powietrzu, na stoliku, na podłodze.   

 1. Układanie rytmów z kolorowych kół. Wycięte z papieru czerwone i fioletowe koła (po 10 elementów), tacki. R. ustawia na stole tacki z wyciętymi z papieru czerwonymi i fioletowymi kołami. Układa z nich prosty rytm np. dwa czerwone koła, jedno fioletowe, dwa czerwone koła, jedno fioletowe, dwa czerwone koła, jedno fioletowe. Dziecko kontynuuje rytm. Następnie R. proponuje inny rytm.
 2. Karta pracy, cz. 2, nr 62. Dzieci: − czytają tekst z osobą dorosłą, osoba czyta tekst, a dzieci mówią nazwy obrazków, − rysują po szarych liniach wokół przedmiotów, mówią, do czego służą te przedmioty.
 3. Rozmowa kierowana na temat minionego roku. Co najbardziej podobało ci się w przedszkolu? Kiedy dzieci odpowiedzą na pytanie, R. Proponuje zabawę w Zgadywanki o porach roku. Dzieci przekonają się, czy pamiętają nazwy pór roku i ich charakterystyczne cechy. Najpierw posłuchajcie piosenki “Cztery pory roku” 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw 

CZTERY PORY ROKU - WIOSNA | Przedszkole Samorządowe nr 14 w Kielcach

 1. Rozwiązywanie zagadek obrazkowych. Obrazki lub zdjęcia przedstawiające krajobrazy w różnych porach roku. R. pokazuje obrazki przedstawiające krajobrazy w różnych porach roku. Opowiada o jednym z nim. Dzieci zgadują, o którym obrazku jest mowa. Uzasadniają swoją odpowiedź. Nazywają przedstawioną na obrazku porę roku. Zastanawiają się, jaka była pora roku, kiedy rozpoczynały przedszkole we wrześniu, a jaka pora roku jest teraz, kiedy nadszedł czas pożegnania i wyjazdu na wakacje.

Cztery pory roku ilustracja wektor. Ilustracja złożonej z kardamon ...

 1. Rozwiązywanie zagadek Iwony Fabiszewskiej .R. mówi dzieciom zagadki o porach roku. Dzieci podają rozwiązanie i uzasadniają odpowiedź. Przykłady zagadek:
 •  Na drzewach liście kolorowe, a w sadzie owoce zdrowe. 

 W spiżarni różne zapasy, na trudne zimowe czasy (jesień)

 • Śniegiem pola zasypało, gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało.  

Biały puszek z nieba leci, już bałwanka lepią dzieci (zima)

 •  Bociany z podróży wracają, wokół kwiaty rozkwitają  

Motyle pojawiły się na łące, ale dni nie są jeszcze gorące (wiosna) 

 • Jest gorąco, słońce świeci. Na wakacje jadą dzieci.  

W wodzie będą się pluskały i na plaży w piłkę grały (lato) 

 1. Zabawy w piaskownicy. Dzieci budują w piaskownicy zamki z piasku. Ozdabiają je dostępnym w ogrodzie materiałem przyrodniczym.
 2. Powitanie lata. Wypowiadanie rymowanki Iwony Fabiszewskiej. R. proponuje dzieciom powitanie lata wspólną rymowanką i piosenką. Dzieci wspólnie z R. wypowiadają tekst rymowanki z różnym natężeniem głosu: cicho, głośno.

 Kolorowe lato! Z radością cię witamy  

i do wspólnych zabaw gorąco zapraszamy.  

Bardzo się cieszymy, że jesteś już nami. 

Ogrzewaj nas codziennie ciepłymi promykami. 

Następnie dzieci ustalają, która z poznanych w tym roku szkolnym piosenek podobała im się najbardziej. Śpiewają ją latu na powitanie.  

 1. Ćwiczenie relaksacyjne Moje wspomnienia. Nagranie muzyki relaksacyjnej. https://www.youtube.com/watch?v=4NzoFUxeOLo

Dzieci kładą się na dywanie i wspominają w ciszy wspólne zabawy z koleżankami i kolegami w przedszkolu lub najciekawsze dni. Następnie wypowiadają się na temat swoich wspomnień.  

 1. Narysuj lub namaluj, co chciałbyś (chciałabyś) robić podczas wakacji? Może się spełni… Podczas pracy proponuję posłuchać piosenki: „Pożegnanie przedszkola” 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM MIŁYCH WAKACJI,

DOBREGO WYPOCZYNKU

I DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH!!! 

 

Temat:  Wakacje z uśmiechem

Czwartek 25 .06 .2020 r.

Cele główne

 • poznawanie właściwych form zachowania,
 • rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się ,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Cele operacyjne

Dziecko:

 • odgrywa scenkę, prezentując pozytywny wzorzec zachowania, stosuje zwroty grzecznościowe    w odpowiednich sytuacjach,
 • wykonuje według instrukcji pracę plastyczną na zadany temat,
 • koloruje kredkami wskazane fragmenty rysunku.

1.Ćwiczenie Leniwa ósemka – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (według Paula Dennisona).

Kartka w formacie A3 z narysowaną na niej czarnym mazakiem ósemką w układzie poziomym. Rodzic  proponuje dzieciom wycieczkę po krętych leśnych ścieżkach. Układa na stole kartkę z narysowaną na niej czarnym mazakiem ósemką w układzie poziomym. Dziecko  na zmianę wodzi  palcem po wzorze raz jedną, raz drugą ręką, a potem obiema rękami.

2.Wycieczka do krainy życzliwości – zabawy dydaktyczne inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej Uprzejmość.

Zabawa na powitanie.

Odtwarzacz CD, nagranie muzyki do marszu. Rodzic  włącza muzykę. Dziecko  w rytm muzyki spaceruje po pokoju.  Na przerwę w muzyce wita się miłymi gestami np. podaje  rękę, uśmiechają się, przytula się, uderza dłonią o dłoń (przybijają piątki) itp.

Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Uprzejmość.

Na piaszczystej plaży

Zuzia zamek buduje.

Nagle Krzyś piłką rzuca

i cały zamek psuje.

Potem szybko podbiega,

piłkę z piachu wyjmuje,

a tym, że zamek zniszczył

wcale się nie przejmuje.

Jednak mama to widzi,

woła Krzysia do siebie.

– Czemu nie przeprosiłeś?

Wstyd mi Krzysiu za ciebie.

 Rozmowa na temat wiersza.

Rodzic  zadaje pytania:

− Co robiła Zuzia na plaży?

− Co zrobił Krzyś?

− Jak zachował się Krzyś po zniszczeniu zamku?

− Dlaczego mamie było wstyd za Krzysia?

3.Zabawa Podróż do Krainy uprzejmości.

Odtwarzacz CD, muzyka do marszu.

Rodzic  zaprasza dziecko  do Krainy uprzejmości. Dziecko wędruje  przy muzyce, wysoko podnosząc

kolana. Po dotarciu na miejsce, R. – królowa Krainy uprzejmości, wita w niej dziecko. Kłania się, mówi dzień dobry i przedstawia się. Dziecko  również kłania się królowej i odpowiada na powitanie. Królowa zaprasza dziecko.

4.Rozmowa na temat uprzejmości.

Żółte koło wycięte z papieru, żółte prostokąty (na promyki słońca), flamaster.

Królowa(Rodzic) pyta dziecko, co to znaczy uprzejmość. Wyjaśnia, że w Krainie uprzejmości wszyscy są uprzejmi. Tu zawsze świeci słońce, a na jego promykach zapisane są czarodziejskie słowa, których na co dzień używają mieszkańcy. Układa przed dzieckiem żółte koło. Pyta, czy dziecko wie, jakie to słowa. Dziecko  podaje  propozycje. Królowa zapisuje je na promykach (żółtych prostokątach). Dziecko dokłada  je do żółtego koła, tworząc słońce. Królowa wyjaśnia, że w tym kraju mieszkańcy oprócz tego, że używają czarodziejskich słów, codziennie mówią sobie coś miłego. Zaprasza dziecko  do testu sprawdzającego, czy mogłyby zamieszkać w Krainie uprzejmości. Dziecko mówi Rodzicowi  coś miłego. Królowa wyraża swoje zadowolenie. Przyznaje dziecku  prawo do zamieszkania w Krainie uprzejmości.

5.Dopasowywanie słów grzecznościowych do odpowiednich sytuacji społecznych.

 https://www.youtube.com/watch?v=j3lX0A2VhSc

Odtwarzacz CD, nagranie muzyki do marszu.

Królowa zaprasza dziecko do spaceru po Krainie uprzejmości. Dziecko  napotyka  po drodze różne sytuacje społeczne, o których opowiada królowa. Zgodnie z panującymi tu zasadami musi wiedzieć, jakich słów grzecznościowych użyć w konkretnej sytuacji. Królowa przypomina, że te słowa to: proszę, dziękuję, przepraszam. Królowa włącza muzykę w rytmie marsza. Dziecko spaceruje, poruszając się w różnych kierunkach. Na przerwę w muzyce zatrzymuje się. Królowa opisuje sytuację, w której zachodzi konieczność użycia jednego ze słów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam np. dziecko dostaje od mamy lizaka, niechcący potrąca podczas rysowania inne dziecko, podaje książkę koledze. Dziecko uważnie słucha i wypowiada  głośno odpowiednie słowo. Po wykonaniu wszystkich zadań królowa dziękuje za przybycie do swojej krainy i zaprasza do kolejnej wizyty.

6.Zajęcie plastyczne- Wakacje w górach.

 Wprowadzenie. Rodzic przygotowuje obrazek lub zdjęcie przedstawiające góry.

Pyta: Gdzie można  spędzać  wakacje? Po czym poznałeś, że to są góry? W jaki sposób turyści okazują sobie uprzejmość na górskich szlakach? R. uzupełnia i porządkuje wypowiedzi dziecka. Zapoznanie z tematem pracy. Rodzic  proponuje dziecku  wykonanie pracy plastycznej na temat Wakacje w górach.

Praca plastyczna Wakacje w górach.

Wyprawka, karta 28 , klej, kredki, wata.

Dziecko

− przygotowuje kartę 28 oraz kredki i klej. R. na każdym stole ustawia tacę z watą,

− koloruje niebo i łąkę przedstawione na karcie,

− wykonuje niewielkie kulki z waty,

− wykleja kulkami kształty owiec i baranków pasących się na górskiej łące.

7.Utrwalenie zasad zachowania podczas posiłków – quiz na temat Wiem, jak zachować się przy stole.

 https://www.youtube.com/watch?v=-E5CuzKPOgw

 Sylwety smutnych i wesołych buziek.

Rodzic  rozdaje dzieciom sylwety uśmiechniętych i smutnych buzi. Mówi różne zdania. Jeśli dziecko zgadza się z wypowiedzią, podnosi  do góry uśmiechniętą buzię. Jeśli nie zgadza się, podnosi do góry smutną buzię. Podaje przykłady poprawnego zachowania w miejsce tych, z którymi się nie zgadza. Przykłady zdań:

− Przed każdym posiłkiem myję ręce.

− Ziemniaki jem łyżką.

− Po zjedzeniu obiadu mówię „dziękuję”.

− Mówię z pełną buzią.

− Obiad jem palcami.

− Uważam, aby nie rozlewać zupy.

− Kładę głowę na stole.

8.Opowieść ruchowa z wykorzystaniem tamburynu.

 Tamburyn, nagranie muzyki relaksacyjnej, odtwarzacz CD .Dziecko zajmuje dowolnie miejsca na dywanie. R. rozpoczyna opowiadanie, równocześnie gra na tamburynie. Dziecko obrazuje tekst, wykonując ruchy zgodne z rytmem wystukiwanym na instrumencie. Dziecko:

Zamyka na chwilę oczy. Są wakacje. naśladują głos fal, wypowiada zgłoski: szuuuuuu,

Jesteśmy nad morzem. Szumią morskie fale. równocześnie rysują w powietrzu fale,

Małe fale szumią cicho. naśladują szum fal cichym głosem,

Duże fale szumią głośno. naśladują szum fal donośnym głosem,

Teraz wchodzimy do morza. Wykonuje  ruchy zgodnie z opowieścią R. ,

Skaczemy przez fale. wykonuje mały wyskok w górę,

Uwaga! Mała fala.

Teraz zbliża się duża fala. wykonuje wysoki wyskok w górę,

Pływamy w morzu. kładzie się na brzuchu, naśladuje pływanie,

Trochę jesteśmy zmęczeni. kładzie się na plecach i zamyka oczy,

Wychodzimy na brzeg i przez chwilę odpoczywamy.

Leżymy na ciepłym piasku i słuchamy głosów mew.

Czas wyruszyć w góry. wstaje, miarowo oddycha, wykonuje

Zdobywamy wysokie szczyty. ciężkie kroki,

W górach można spotkać echo, echo, echo… powtarza słowo: echo, wypowiadane przez Rodzica. Na zakończenie dziecko  leży  na dywanie i słucha muzyki relaksacyjnej wybranej przez Rodzica.

8.Oglądanie bajki O rzeczach dobrych i złych.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q

 

 

ŚRODA 24.06.2020 

WAKACJE W LESIE 

Bory Tucholskie z dziecmi | Dzieciochatki.pl

NAUCZ.ZDALNE- ŻÓŁWI. - Miejskie Przedszkole nr 56

Cele główne  

 • rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • określanie liczebności zbioru bez liczenia,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej.

Cele operacyjne Dziecko:  

 • liczy dźwięki, układa i rysuje odpowiednią liczbę sylwet jagód i poziomek,
 • ocenia liczebność zbioru bez liczenia, posługując się pojęciami, dużo – mało,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia,
 • porusza się we wskazanym kierunku.

Przebieg dnia: 

 1. Wakacyjna zagadka:
  Cieszy się dziecko , mama i tato ,
  że w końcu zaczęło się gorące … ( lato ).  – Dzieci dzielą nazwę lato na sylaby. 
 2. zapraszam do obejrzenia bajki z serii Kubuś pt.: “Wakacje “

https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E 

 1. Słuchanie wiersza B. Formy ,,Lato i dzieci”.
  Lato do nas idzie, 
  zatrzyma się w lesie. 
  Jagody, poziomki 
  w dużym koszu niesie. 
  Słoneczka promienie 
  rozrzuca dokoła. 
  − Chodźcie się pobawić! − 
  głośno do nas woła. 
  Nad morze i w góry 
  chce pojechać z nami. 
  Wie, że miło spędzi 
  czas z przedszkolakami 
 2. Ćwiczenia pamięci Piknik.

Plakat Szczęśliwa młoda rodzina piknik w plenerze na wymiar ...

Obrazek przedstawiający rodzinę na pikniku w lesie, koc, koszyk, butelka po wodzie mineralnej, plastikowy kubek, plastikowe jabłko. Rodzic pokazuje dzieciom obrazek przedstawiający rodzinę na pikniku w lesie. Pyta, co przedstawia obrazek i co to jest piknik. Prosi o podzielenie się wrażeniami z pobytu na pikniku. Zwraca uwagę na przedstawione na obrazku przedmioty, które mogą być przydatne podczas organizacji pikniku.  Prosi, aby dzieci wymieniły ich nazwy. Następnie rozkłada na dywanie koc. Umieszcza na nim koszyk oraz przedmioty, jakie powinny znaleźć się na biwaku (woda, termos, kanapki, owoce, ciasto, kubki) Dzieci nazywają poszczególne przedmioty (koszyk, kubek, jabłko, butelka). Następnie odwracają się w drugą stronę, zamykają oczy, a Rodzic chowa jeden przedmiot. Dzieci odgadują, czego brakuje. Zabawę w zależności od możliwości dzieci można urozmaicić. Rodzic dokłada więcej przedmiotów, które mogą się przydać podczas pikniku i np. zamiast jednego przedmiotu chowa dwa. Na zakończenie zabawy, lub zajęć proponuję urządzić , taki “niby piknik” i zjeść zgromadzoną żywność. 

 1. Rozpoznawanie materiału przyrodniczego po dotyku. Naturalne okazy: szyszka, kawałek mchu, kawałek kory, kawałek cienkiej, ale nieprzezroczystej tkaniny, lupy, szkła powiększające. Rodzic pokazuje dzieciom szyszkę, mech, korę. Pyta, co to jest. Zachęca do oglądania, dotykania, wąchania, określania charakterystycznych cech, wskazywania tego, co jest dla dzieci miłe lub niemiłe w dotyku. Następnie umieszcza zgromadzony materiał przyrodniczy pod tkaniną w wybranej przez siebie kolejności. Dziecko, wkładając rękę pod tkaninę, stara się odgadnąć za pomocą dotyku w jakiej kolejności ułożony jest wcześniej prezentowany materiał.   Dzieci mogą rozpoznawać materiał przyrodniczy, dotykając go przez tkaninę (musi to być jednak cienka tkanina). 
 2. Wycieczka do lasu – zajęcie matematyczne.  Rodzic zaprasza dzieci na wycieczkę do lasu, gdzie rosną bardzo smaczne jagody i poziomki. Dzieci improwizują ruchem: maszerują, kierując się w stronę lasu, przedzierają się przez gęste zarośla – odgarniają gałęzie, zatrzymują się – słuchają śpiewu ptaków, pokonują przeszkody np. czołgają się pod nisko położonymi gałęziami, zatrzymują się i wdychają leśne powietrze – wciągają powietrze nosem, a wydychają ustami, przeskakują przez kamienie, dochodzą do leśnej polany.  
 • Układanie na tkaninie odpowiedniej liczby sylwet jagód i poziomek. Zielona tkanina, woreczek nieprzezroczysty, 4 łodyżki wycięte z zielonego papieru lub krepiny i sylwety jagód (10 fioletowych kółek) lub poziomek (10 czerwonych kółek), kartoniki z różną liczbą kółek (1–5) fioletowych i czerwonych. Rodzic rozkłada na środku pokoju zieloną tkaninę i umieszcza na tkaninie 4 sylwety zielonych łodyżek. Pyta dzieci, jakie owoce mogłyby się teraz na nich znaleźć. Ustawia obok tkaniny tacę, na której znajdują się wycięte z papieru kolorowego sylwety jagód i poziomek. Pokazuje ukryte w woreczku kartoniki z narysowanymi na nich kółkami w takich samych kolorach. Dziecko wyciąga kartoniki, przeliczają głośno znajdujące się na nich kółka (sylwety jagód lub poziomek), odkłada kartonik w wyznaczone miejsce, a następnie bierze z tacy odpowiednią liczbę kółek i układa je na wybranej łodyżce. Liczy głośno sylwety jagód lub poziomek. Po wykonaniu zadania przez dziecko R. zdejmuje z tkaniny sylwety poziomek lub jagód i ponownie umieszcza je na tacy.  
 • Liczenie wygrywanych przez R. dźwięków. Zdejmowanie z tkaniny takiej samej liczby sylwet jagód i poziomek. Zielona tkanina, sylwety 4 łodyżek, 10 sylwet jagód, 10 sylwet poziomek, bębenek. R. układa na tkaninie na łodyżkach po pięć sylwet jagód i poziomek. Zaprasza dziecko do ich zbierania. Uderza w wolnym tempie w bębenek. Dziecko liczą dźwięki, podchodzi do tkaniny i zdejmuje z niej odpowiednią liczbę sylwet jagód lub poziomek. Układa je obok tkaniny. Po zdjęciu wszystkich sylwet owoców R. dokłada na łodyżkach tyle sylwet jagód i poziomek, aby na każdej z nich było pięć.
 • Określanie liczebności zbioru. 5 sylwet jagód, 5 sylwet poziomek, dwie obręcze, bębenek. R.  przy pomocy dzieci odkłada na bok tkaninę i sylwety łodyżek. Układa na środku (w pewnej odległości od siebie) sali dwie obręcze. Wkłada do nich sylwety jagód i poziomek tak, aby ich liczba różniła się lub była taka sama. Gra na bębenku. Na przerwę w grze dzieci ustawiają się obok obręczy, w której jest więcej elementów lub stają między obręczami, jeśli elementów jest tyle samo.
 • Liczenie i rysowanie na kartkach odpowiedniej liczby sylwet jagódek lub poziomek. Dla dziecka kartka z narysowanymi na niej na środku sylwetami łodyżek jagód i poziomek, a w dolnym lewym rogu kartki fioletowymi lub czerwonymi kropkami, kredki. R. wręcza każdemu dziecku kartkę z narysowanymi na niej sylwetami krzaków jagód lub poziomek (same łodyżki) oraz narysowanymi w dolnym lewym rogu kartki fioletowymi i czerwonymi kropkami. Dziecko liczy kropki (poziomki i jagody) i rysuje na sylwetach krzaków taką samą liczbę jagód i poziomek. 

Dzięcioł duży - Fla - Ptaki | Dzięcioł, Ptaki, Obrazy

7. Zabawa Gdzie jest dzięcioł? – rozwijanie orientacji przestrzennej. Zdjęcie przedstawiające dzięcioła, sylweta dzięcioła. Rodzic pokazuje zdjęcie przedstawiające dzięcioła. Prosi, aby opisały jego wygląd. Opowiada ciekawostki na jego temat, zwracając szczególną uwagę na rolę, jaką pełni on w lesie. Następnie chowa w sali sylwetę dzięcioła. Dzieci odnajdują jego kryjówkę. Nazywając to miejsce, używają określeń wysoko, nisko, na, pod, za, obok, przed itp.

 1. Na zakończenie przypomnienie kilku zasad bezpiecznych wakacji, poprzez odpowiedź
  TAK lub NIE (podniesienie kartonika z zielonym lub czerwonym światłem), na zadane pytania:
  Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce?
  • Czy w lesie można palić ognisko? 
  • Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać? 
  • Czy na plaży można zakopać śmieci? 
  • Czy w górach można spacerować w klapkach? 
  • Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody? 
  • Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem? 
  • Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask? 
  • Czy w czasie burzy można stać pod drzewem? 
  • Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana? 
  • Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe? 

 

Wtorek: 23.06.2020 r.

Temat: Bezpieczne wakacje

Cele główne

 • uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
 • rozwijanie mowy,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

Cele operacyjne

Dziecko:

 • wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku,
 • wypowiada się na temat obrazka,
 • prawidłowo i świadomie reaguje na ustalone sygnały,
 • łączy elementy ruchu z piosenką.

1.Składanie w całość obrazka przedstawiającego różne miejsca letniego wypoczynku według wzoru.

Obrazki lub zdjęcia przedstawiające różne miejsca letniego wypoczynku np. morze, las, góry, wieś, miasto.

 

Rodzic  układa na stole obrazki przedstawiające różne miejsca letniego wypoczynku. Dziecko podaje ich nazwy. Następnie R . wręcza dziecku  takie same obrazki, ale przecięte na kilka części. Dziecko, przyglądając się wzorowi, składa obrazek w całość. Zastanawia się, jaką czynność w tym miejscu lubi  wykonywać najchętniej.

2.Wakacyjne rady – rozmowa inspirowana wierszem Barbary Kosmowskiej

Podjudzajka.

Słuchanie wiersza Barbary Kosmowskiej Podjudzajka.

Rodzic czyta dziecku  wiersz.

Zawsze jadę na wakacje w towarzystwie podjudzajki.

To istotka bardzo sprytna, pewnie rodem z jakiejś bajki.

I ma ulubione zdanie, gdy na pomysł wpadam zły,

Mówi: – Zrób to, zrób kochanie. I nie słuchaj swojej mamy!

Podjudzajka mnie podjudza, zakłócając letnie sny.

Wykąp się na dzikiej plaży, może się nieszczęście zdarzy?

Będzie potem płacz i łzy! Rozpal dziś ognisko w lesie,

To się szybko wieść rozniesie, kto z ostrzeżeń ważnych kpi!

Schowaj się przed mamą w sklepie, niech cię szuka i oblepi plakatami wszystkie drzwi!

Wymknij się po cichu z domu, Nie mów o tym nic nikomu.

Zgub się w tym okropnym mieście, będzie działo się nareszcie, będzie świetnie, mówię ci!

A ja śnię, że tak się dzieje, że drżę cała i truchleję,

I gdy budzę się nad ranem, pytam moją biedną mamę,

Czy niegrzeczna byłam znów? Czy uciekłam, zaginęłam, gdzieś przepadłam i zniknęłam w gąszczu

moich strasznych snów?

Nic z tych rzeczy! – mówi mama. – To nie wakacyjny Dramat, tylko podjudzajki gra.

Kto rodziców zawsze słucha, nie chochlika i kłamczucha, ten wakacje piękne ma!

Rozmowa na temat wiersza.

Rodzic zadaje pytania:

− Kim była podjudzajka?

− Do czego podjudzajka namawiała dzieci?

− Dlaczego nie warto słuchać podjudzajki?

3.Wykonanie plakatu Bezpieczne wakacje.

Zapraszam do pooglądania filmiku pt.”Bezpieczne wakacje”.

Ustalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach letniego wypoczynku. Obrazki lub zdjęcia przedstawiające morze, góry, las. miasto, biały arkusz papieru w formacie A1 lub A2, czarny flamaster.

 

Rodzic  umieszcza na tablicy duży arkusz białego papieru. Dzieli go na cztery kolumny (rysuje czarnym flamastrem linie). W dłoni trzyma obrazki lub zdjęcia przedstawiające morze, góry, las, miasto. Dziecko  losuje obrazek i podaje nazwę widniejącego na nim środowiska przyrodniczego. Rodzic  nakleja obrazek na biały karton. Pyta np.: Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas pobytu nad morzem? Czego nie wolno robić? Zapisuje odpowiedzi dziecka  na białym kartonie pod obrazkiem. W podobny sposób omawia i zapisuje zasady bezpiecznego wypoczynku w pozostałych miejscach. (można zapisać zasady za pomocą ikon)

4.Karta pracy, cz. 2, nr 61

 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=63

Dziecko:

− ogląda obrazek, mówią co przedstawia, koloruje go,

− odszukuje w naklejkach obrazki ryb, nakleja je w akwariach tak, aby w każdym akwarium

były takie same rybki.

5.Zajęcia umuzykalniające przy piosence Już wkrótce wakacje– nauka na pamięć I zwr i ref.

 Rozwijanie sprawności ruchowej oraz zdolności poruszania się zgodnie z rytmem.

Drewienka. Rodzic  gra na drewienkach. Dziecko porusza się zgodnie z rytmem wystukiwanym na instrumencie: maszeruje, podskakuje  z nogi na nogę, wykonuje podskoki obunóż, biega na palcach, maszeruje, równocześnie klaszcząc.

Nauka I zwrotki piosenki Już wkrótce wakacje na zasadzie echa muzycznego. Nagranie piosenki Już wkrótce wakacje, odtwarzacz CD. Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego. Osłuchanie z pierwszą zwrotką.

6.Ćwiczenie ortofoniczne – Czym podróżujemy.

Nagranie piosenki Już wkrótce wakacje, odtwarzacz CD, ilustracje: pociągu, statku, samolotu. Dziecko  swobodnie maszeruje w rytmie piosenki. Na przerwę w muzyce R. unosi wybrany przez siebie obrazek. Dziecko zatrzymuje się i wypowiada ustalone zgłoski;

– wrrrr (samolot),

– tuf,tuf,tuf (pociąg),

– szszsz, uuu (statek).

7.Utrwalenie znajomości imienia i nazwiska oraz nazwy ulicy, na której dziecko mieszka.

Dziecko toczy piłkę do Rodziców lub rodzeństwa, wypowiadając jednocześnie swoje imię i nazwisko oraz nazwę ulicy, przy której mieszka np. Kasia Kowalska z ulicy Pomarańczowej, do kogo (wymienia imię osoby, do której toczy piłkę). Zwraca uwagę na konieczność znajomości swoich danych np. w sytuacji zagubienia się na zatłoczonej latem plaży.

8.Utrwalenie I zwr. piosenki Już wkrótce wakacje.

Nagranie piosenki Już wkrótce wakacje, odtwarzacz CD. Dziecko wybrane fragmenty śpiewa w różnym tempie, łączy śpiew z klaskaniem.

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 

Ulubiona zabawka Marcysi

POŻEGNANIE  Z  ZABAWKAMI 

Cele  

 • rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Cele operacyjne Dziecko:  

 • wyraża żal z powodu rozstania z zabawkami i przedszkolnymi przyjaciółmi,
 • wypowiada się na określony temat,
 • wykonuje pracę za pomocą techniki rysowania pastelami olejnymi,
 • przedstawia na rysunku ulubioną zabawkę z przedszkola.

Adaptacja dziecka w przedszkolu - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ...

 1. “Słyszę, rozumiem, zapamiętuję”–  ułożenie zabawek zgodnie z instrukcją.  

Rodzic ustawia przed dzieckiem zabawki: lalkę, misia, pajacyka, samochód, klocek żółty, klocek niebieski. Dziecko wymienia ich nazwy, dzieląc wyraz na sylaby. Następnie R. wypowiada nazwy w zmienionej kolejności, a dziecko ustawia zabawki w odpowiedni sposób. Warto pokazać dziecku kierunek ustawiania zabawek (od lewej do prawej – tak jak piszemy).  Jest to bardzo dobre ćwiczenie przygotowujące do pisania. Można zmienić zabawę – dziecko zamyka oczy, a rodzic zmienia ustawienie. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, która zabawka została zamieniona.  

 1. “Płyniemy z wiatrem” – ćwiczenia oddechowe.

Połowa umytego ziemniaka, chusteczka higieniczna, sznurek, patyk do szaszłyków. Rodzic układa na plastikowej tacy połowę ziemniaka. Wbija w niego po środku patyk do szaszłyków, do którego przywiązuje sznurkiem chusteczkę higieniczną. Pyta, co im to przypomina. Wyjaśnia, że jest to model żaglówki. Dziecko mocno dmuchają na chusteczkę higieniczną, powodując jej poruszanie się w wyniku kierowanego na nią strumienia powietrza. Zastanawiają się, dokąd chciałyby popłynąć.    

 1. Zestaw zabaw ruchowychhttps://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o
 2. Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej “Zabawkowe smutki”. Książka (s. 78–79) dziecka. https://www.youtube.com/watch?v=4u61GxE_aro

Rodzic czyta lub posługuje się nagranym powyżej opowiadaniem, a dziecko ma przed sobą książkę i śledzi treść z obrazkami. 

Zabawki, podobnie jak dzieci, wiedziały, że zbliżają się wakacje.  

– Znowu lato – westchnęła lalka Emilka – i, jak co roku, za kilka dni zrobi się w przedszkolu tak cicho. Będę tęsknić za dziećmi. – Łatwo ci mówić – powiedziała lalka Rozalka. – Masz wszystkie ręce i nogi. A ja? Popatrz na mnie. Jakiś rozrabiaka wyrwał mi rękę. – Nie jakiś, tylko Krzyś – zawołał pajacyk i fiknął koziołka. – A ja tam lubię wakacje.  

W ciągu dnia przez okno zagląda słoneczko, a wieczorem księżyc. Cisza, spokój… – powiedział miś Łatek i pogłaskał się po naderwanym uchu. – Może ktoś mi je w końcu przyszyje. – Tak, tak, nareszcie będzie można odsapnąć. Do tej pory nie mogę odnaleźć mojego kółka – zawołała wyścigówka. – Jak mam jeździć? Na trzech kołach? Nie da rady. – Coś nas uwiera – westchnęły chórem klocki, ledwie wystając z wielkiego pudła. – Może to właśnie twoje kółko? Mógłbyś je w końcu zabrać, a nie tylko narzekasz! – Lubię dzieci. Lubię, jak mnie biorą do swoich rączek i patrzą na mnie z zachwytem – dodał zajączek Kłapek. – Mają taki miły dotyk.  

Pamiętam, jak pierwszy raz trafiłem do przedszkola. Okropnie się bałem. Myślałem, że może dzieci mnie nie polubią. Ala tylko raz na mnie spojrzała i już wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. – A mnie Ania woziła w wózeczku – Rozmarzyła się Rozalka. – Zaraz po tym, gdy Krzyś wyrwał mi rękę. A później Zosia próbowała ją wsadzić z powrotem, ale jej się nie udało. – A z tym kółkiem to też troszkę była moja wina. Niepotrzebnie najechałem na klocek. Kiedy dzieci mną się bawią, to wiem, że jestem potrzebny. A na dodatek, gdy Pawełek płakał, to Maciek dał mu mnie do zabawy. I od razu Pawełek się uspokoił. Fajnie jest, gdy wywołujemy u dzieci uśmiech na twarzach. – I jak się nami dzielą – odezwał się z rogu sali tygrysek. – Ja też wolę jeździć po torach, gdy słyszę dziecięce głosy – wyszeptała kolejka, zagwizdała przeciągle i pojechała dalej. – Mam nadzieję, że te wakacje szybko miną i znów będziemy wesoło bawić się z dziećmi – odezwał się po chwili zastanowienia misio. – A może dostanę całkiem nowe ucho i będzie ładniejsze od tego? – powiedział i znowu pogłaskał się po głowie. – Chciałbym, żeby było w kratkę! – Na pewno dostaniesz nowe ucho. Pani Ewa potrafi tak pięknie szyć. Spójrz na mnie – powiedziała lalka Emilka i zerknęła na swoją nową, koronkową sukieneczkę. – Będzie dobrze – zawołał pajacyk. – Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość i zebrać siły oraz energię na cały przyszły rok. Zobaczycie, na pewno nie będziemy się nudzić od września. – Na pewno – odpowiedziały chórem lalki i uszczęśliwione zasnęły.  

Misio i inne zabawki też poszli spać, śniąc o nadchodzących zabawach. Pajacyk po raz ostatni fiknął koziołka i usnął przytulony do zajączka.  

 1. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. R. zadaje pytania:

− Co przytrafiło się lalce Rozalce, misiowi Łatkowi i wyścigówce podczas zabaw z dziećmi?  

− Za jakimi przedszkolnymi zabawami i zabawkami będziecie tęsknić w czasie wakacyjnej przerwy?  

 1. Zabawa ruchowa Pajacyki i misie. Bębenek (uderzanie drewnianą łyżką w tekturowe pudełko) Dziecko maszeruje w rytm bębenka. Na przerwę w grze naśladują wesołego pajacyka (skacze, jak pajacyk) lub smutnego misia (powoli chodzi ze spuszczoną w dół głową na czworakach).
 2. Karta pracy, cz.2, str. 60.  

Dzieci: − nazywają miejsca przedstawione na zdjęciach i to, co znajduje się pod nimi,  

− łączą zdjęcia z odpowiednim krajobrazem,  

− kolorują muszelki, liczą je i pokazują ich liczbę na palcach.  

 1. Moja ulubiona zabawka z przedszkola – rysowanie pastelami olejnymi. 
 • Wprowadzenie do tematu. Wypowiadanie się na temat ulubionej zabawki. R. pyta dziecko, jaką zabawką lubiło się najbardziej bawić podczas pobytu w przedszkolu i dlaczego.
 • Zapoznanie z tematem pracy. Pastele olejne, białą kartka, chusteczka higieniczna. R. proponuje dzieciom wykonanie pracy plastycznej na temat “Moja ulubiona zabawka z przedszkola” za pomocą techniki rysowania pastelami olejnymi. Przypomina, jak należy posługiwać się tym rodzajem kredek, aby uzyskać odpowiedni efekt. Pokazuje również, w jaki sposób rozcierać kredkę, aby powstał efekt barwnej smugi i jak wielokrotnie nakładać na siebie kolejne warstwy kredki. Aby narysować cienką i delikatną kreskę, wystarczy rysować czubkiem kredki. Natomiast aby uzyskać szeroką linię, należy rysować bokiem kredki. Efekt barwnej smugi powstanie poprzez rozcieranie kredki np. chusteczką higieniczną.
 • Samodzielne wykonywanie prac przez dzieci – kartka sztywnego papieru (brystol) np.w  kolorze brązowym lub w delikatnym odcieniu zieleni, pastele olejne, chusteczki higieniczne. Dziecko rysuje na kartce swoją ulubioną zabawkę z przedszkola (zabawek może być więcej niż jedna). R. zwraca uwagę, aby dzieci wykorzystały całą powierzchnię kartki.  
 1. Nauka piosenki “Już wkrótce wakacje” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

 1. Już wkrótce wakacje i piękna przygoda,

wyjedźmy więc czym prędzej,  

bo każdej chwili szkoda.  

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal,  

gdzie słońca złoty blask,  

gdzie ptaków leśny chór swym śpiewem wita nas.  

 1. Żegnamy się z panią, z Maciusiem i z Anią,

 gotowi, spakowani, dziś w drogę wyruszamy.  

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal…  

III. Lecimy, jedziemy, idziemy, płyniemy,  

powietrzem, lądem, wodą, by spotkać się z przyrodą.  

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal…  

 

TYDZIEŃ III TEATR 

Piątek 19 .06.2020 r.

Marcysia i jej paluszkowy teatrzyk

Temat: Teatrzyk paluszkowy

Cele główne:      

 • usprawnianie małej i dużej motoryki,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • zachęcanie do interpretowania utworu za pomocą pacynek paluszkowych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Cele operacyjne:
 • Dziecko:
 • − uczestniczy w teatrzyku paluszkowym;
 •  chętnie wykonuje ćwiczenia ruchowe

1.Zabawa „Echo rytmiczne”  Rodzic tupie, uderza dłońmi o kolana, bądź klaszcze proste tematy rytmiczne, dziecko powtarzają je na zasadzie echa

2.Zabawa przy melodii głośno – cicho. Jeśli dziecko słyszy głośną melodię, wówczas podskakuje jak piłeczka na całych stopach. Jeśli słyszy cichą melodię – przeskakuje z nogi na nogę na paluszkach.
3. Zabawa w teatrzyk paluszkowy na podstawie utworu D. Ślepowrońskiej ,,Smoczy karnawał”     Do tego teatrzyku potrzebujemy pacynek, możecie wykorzystać do zabawy swoje pomalowane mazakiem paluszki (po skończonej zabawie umyjcie rączki). Posłuchajcie radosnego utworu o smoku, który wcale nie był zły.

Słuchanie utworu czytanego przez rodzica i inscenizowanie go pacynkami paluszkowymi wykonanymi wcześniej

Król: Jestem smutny niesłychanie,
          Smok, co dotąd smacznie spał,
          Znów zażądał pięknych panien.
Chór: Tyś mu, królu, panny dał?
Król: Ach, wszak bestia ogniem zionie!
          Och, przeżyłem straszny szok.
           Tnie ogonem po koronie…
Smok: Cisza! Teraz mówi smok!
            Słuchaj, królu, żadnych kantów!
           Bo nie spuszczam z ciebie oka.
           Przyślij do mnie muzykantów!
Król: Muzykanci, marsz do smoka!
Smok: Niechaj zagra muzyka!
            W końcu mamy nowy rok!
            Wszędzie panny do walczyka!
            Będzie z wami tańczył smok.
Król: Nie rozumiem tego wcale.
          Nie je panien? Zwyczaj zmienia?
Smok: Lubię bale w karnawale.
           Panny nie są do jedzenia!
ChórTańczyły więc wszystkie panny
           Sambę, twista, bossa novę.
           Zemdlał król, choć nie był ranny.
           Smok pięciorgiem nóg stepował.
           Każdą z pięciu głów się śmiał
           I wyborny humor miał

 1. Rozmowa na temat utworu. Rodzic zadaję pytania:
 • Dlaczego Król był smutny?
 • Czego zażądał smok?
 • Ile głów miał smok?
 • Co to jest karnawał?
 • Co lubi smok w karnawale?
 • Jak skończyła się ta historia?

5.Słuchanie piosenki  pt. Paluszkowy teatrzyk   https://www.youtube.com/watch?v=NyafIO_TUww

6.Zabawy paluszkami

7.Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną:

 • Zabawa – Hop.Dziecko biega po pokoju. Na hasło rodzica: Biegiem! zaczyna biec w miejscu (przebieranie nogami i rękami musi być bardzo szybkie). Na następne hasło: Hop! – skacze przez wyimaginowaną przeszkodę, krzycząc przy tym Hop!
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa – Kto jest wysoki? Kto jest niski?Dziecko  biega swobodnie po pokoju. Na hasło: stop! zatrzymują się i łączy  się w pary np. z mamą. Ustawiają się tyłem do siebie i sprawdzają, która osoba z pary jest wyższa, a która – niższa.
 • Ćwiczenia nóg.Dzieci rytmicznie wspinają się na palce, a następnie wykonują przysiad podparty.
 • Podskoki rozkroczno-zwarte – Pajacyki.Dzieci stoją w rozsypce, skaczą jak pajacyki.
 • Ćwiczenia oddechowe.Dzieci siada skrzyżnie, wciąga  powietrze nosem, prostując tułów, a następnie wypuszcza  powietrze ustami, schylając równocześnie tułów. Ręce ma  oparte o kolana.
 • Ćwiczenia kształtujące mięśnie nóg.Dziecko  maszeruje, licząc do dziesięciu: dziesięć kroków – marsz we wspięciu na palce, dziesięć kroków – marsz na piętach.

8.Dla chętnych dzieci niespodzianka

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/07/paluszkowe-zabawy/

 

Czwartek 18.06.2020r

Marcysia i jej „Dziwny zamek”

Temat: Dziwna chatka

Cele ogólne:

− rozwijanie sprawności manualnej; rozróżnianie wysokości dźwięków; rozwijanie orientacji

przestrzennej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− maluje śmieszny zamek; reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki: wysokie, średnie i niskie;

1.Rozwiązywanie zagadek związanych z tygodniowym tematem

-Chociaż kłopoty z wilkiem miała,

wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek)

-Jak się nazywa taki budynek,

w którym zobaczysz scenę, kurtynę? (teatr)

-Jaka to dziewczynka pracowita była,

a na wielkim balu bucik zostawiła? (Kopciuszek)

-Choć nie są żywe, widzowie im brawa biją,

występują w teatrze, chętnie na nie popatrzę. (kukiełki)

2.Wykonanie ilustracji do wiersza Doroty Gellner Śmieszny zamek.

– Wypowiedzi dziecka  na temat Jak wygląda zamek?

-Dziecko  podaje propozycje wyglądu zamku.

-Określa, kto w takim zamku mieszkał.

Słuchanie wiersza.

W ciemnym kącie, pełnym kurzu,

śmieszny zamek jest na wzgórzu.

Wszyscy, którzy w nim mieszkali,

dawno gdzieś pouciekali.

Więc na starej wisi bramie

ogłoszenie w złotej ramie:

ZATRUDNIMY:

 • Tłum rycerzy
 • Smoka, który zęby szczerzy
 • Pazia
 • Króla
 • I królową!

I zaczniemy bajkę nową!

-Rozmowa na temat wiersza.

− Gdzie był zamek?

− Czy ktoś w nim mieszkał?

− Jak mógł wyglądać taki opuszczony, śmieszny zamek?

− Co znajdowało się na bramie?

− Kogo chciano zatrudnić?

3.Zabawa Poruszam się jak…

Dziecko naśladuje ruchy postaci, które chciano zatrudnić w zamku. Porusza się dostojnie jak

król lub królowa; syczy i szczerzy  zęby jak smok; porusza się sztywno jak rycerze…

4.Malowanie farbami plakatowymi śmiesznego, opuszczonego zamku.

5.Proponuje obejrzeć widowisko bajkowe dla dzieci pt.Sierotka Marysia w krainie baśni

a następnie rozmawiamy z dzieckiem na temat oglądanego spektaklu.

https://www.youtube.com/watch?v=XSaVlq2X6wc&feature=youtu.be

6.Dla chętnych KART PRACY. 

Wytnij brakujące elementy obrazków i ułóż je w odpowiednich miejscach a następnie przyklej.

https://i.pinimg.com/564x/b9/f2/6b/b9f26b56f268fd4dbaddc6ba8afdfa68.jpg

7.Zabawa „lalka – marionetka”
Zabawa ruchowo – naśladowcza. Dziecko staje w lekkim rozkroku, ramiona wyciągnięte w bok, głowa prosto, jesteście lalkami – marionetkami, których ręce, nogi, głowy są przywiązane do sznurków. Sznurki są teraz napięte. Rodzic może włączyć muzykę relaksacyjną cicho. Na sygnał (pojedyncze uderzenia) lalkom pękają kolejne sznurki. Opadają im kolejno głowa, jedna ręka, druga, zgina się jedno kolano, drugie i na koniec cała marionetka pada na ziemię bezwładnie. Wiele pojedynczych dźwięków oznacza, że sznurki są związane i zaczynamy zabawę od początku.

 

ŚRODA 17.06.2020.  Kto jest wyższy? Kto jest niższy? 

 Cele ogólne:  

 • porównywanie wysokości;  
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;  
 • stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej.  

Dziecko: 

 • stosuje słowa: wyższy od… niższy od… takiego samego wzrostu;  
 • Dziecko potrafi odpowiedzieć na zadawane pytania 
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.  

5 listopada to Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. | Publiczne ...

 1. Zabawy logopedyczne – ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne – wierszyk: „Gimnastyka”:

Rodzic mówi wierszyk a dziecko wykonuje ruchy języka opisane w wierszu. 

Na początku jest rozgrzewka, 

Językowa wprzód wywieszka, 

Cały język wyskakuje, 

Wszystkim nam się pokazuje, 

W dół i w górę, 

W lewo, w prawo. 

Pięknie ćwiczy! 

Brawo! Brawo! 

Język wargi oblizuje, pięknie kółka wykonuje. 

Popatrzymy do lusterka, 

Jak się język bawi w berka. 

Kto spróbuje z miną śmiałą, 

Zwinąć język w rurkę małą? 

Język ząbki poleruje 

Każdy dotknie i wyczuje… 

Może uda się ta sztuczka. 

Trzeba uczyć samouczka. 

 1. Porównywanie wzrostu – Kto jest wyższy? Kto jest niższy? Rodzic  nawiązuje do tematyki tygodnia i pyta dzieci: − Kto na ogół jest wyższy – król czy królowa? − Czy Calineczka była wysoka? – Pokażcie mi, jacy jesteście wysocy. (Dzieci prostują się i stają na palcach). – Pokażcie mi, jacy jesteście niscy. (Dzieci, w przysiadzie, opuszczają głowy).  

Dzieci gromadzą przed sobą kilka zabawek (miśki, lalki…) i porównują ich wielkość. Określają, które są większe, które mniejsze a które średnie. Doszukiwanie się w życiu i otoczeniu podobnych przykładów: np.: (tata jest większy od mamy, nasz samochód jest większy od ….) 

 1. Zapraszam do obejrzenia bajki pt.: “Jaś i Małgosia” – Teatr Bajka z Warszawy

https://www.youtube.com/watch?v=O9f03aYPFB0&t=9s 

 1. Rozmowa na temat przestawionej bajki.  Rodzic zadaje pytania np: – Jaki był tytuł bajki?, –  Kto występował na scenie?, – Czy spotkaliście się z taką formą przedstawienia teatralnego?
 2. Zabawa muzyczno – ruchowa Czarodziejski zamek. Dzieci chodzą przy dźwiękach spokojnej muzyki po całej sali, która jest czarodziejskim zamkiem. W zamku oglądają wszystkie piękne obrazy, meble, świeczniki itp. Gdy muzyka cichnie, nieruchomieją w pozycji, w jakiej były w momencie przerwania muzyki. Tak zaczarowane trwają do momentu, gdy znów zabrzmi muzyka.
 3. Karta pracy, cz. 4, s. 15. Łączenie obrazków dzieci z ich cieniami.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_56latek_karty_pracy_cz4/mobile/index.html#p=16 

 1. Ćwiczenia ekspresji językowej pod hasłem Układamy baśń. Dzieci siadają w kręgu na dywanie i kolejno wypowiadają zdania tak, aby tworzyły logiczną całość. W ten sposób powstaje baśń ułożona przez wszystkie dzieci. Pierwsze zdanie baśni może zacząć nauczyciel. Np. Za siedmioma górami, za siedmioma morzami stał zamek, w którym mieszkał smok mieniący się wszystkimi kolorami tęczy…

Fototapeta dla dzieci, postacie z bajek, bajka, kreskówka ...

 1. Quiz wiedzy o bajkach. Rodzic czyta pytania, jak również trzy odpowiedzi. Zadaniem dziecka jest wybrać prawidłowe odpowiedzi, zapamiętać ich numer, który pokaże za pomocą lizaka. Uważajcie, bo czasami będzie to jedna dobra odpowiedź, czasem dwie, a czasami nawet trzy. Jeżeli uznacie, że odpowiedź pierwsza jest dobra, podnosicie lizak z cyfrą 1, jeżeli uznacie, że druga odpowiedź jest właściwa, podnosicie lizak z cyfrą 2, Jeżeli będą dwie dobre odpowiedzi, wtedy podnosicie ich numery. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymacie 1 punkt.

Pytanie 1 
Jak wyjaśnić imię Królewna Śnieżka? 
1. lubiła bawić się na śniegu, 
2. piła dużo mleka białego jak śnieg, 
3. miała skórę jasną jak śnieg 

Pytanie 2 
Jak mieli na imię bohaterowie bajki Królowa Śniegu? 
1. Jaś i Małgosia, 
2. Gerda i Kay, 
3. Maja i Gucio 

Pytanie 3 
Która bajek uczy nas, że nie można ufać nieznajomym? 
1. Czerwony Kapturek 
2. Królowa Śniegu 
3. Królewna Śnieżka 

Pytanie 4 
Kogo obdarzyła prawdziwą przyjaźnią Calineczka? 
1. jaskółkę 
2. myszkę 
3. ropuchę 

Pytanie 5 
Jaka cecha charakteru jednej ze świnek uratowała życie pozostałym świnkom w bajce Trzy świnki? 
1. łakomstwo 
2. pracowitość 
3. lenistwo 

Pytanie 6 
Kto został ukarany za swoją chciwość? 
1. Czerwony Kapturek 
2. Małgosia z bajki Jaś i Małgosia 
3. Starucha z bajki O rybaku i złotej rybce 

Pytanie 7 
Co otrzymali po ojcu synowie Młynarza w bajce Kot w butach? 
1. najstarszy – młyn, średni – osła, najmłodszy – kota 
2. najstarszy – psa, średni – kota, najmłodszy – kurę 
3. najstarszy – zamek, średni – pola, najmłodszy – kota 

Pytanie 8 
Na ile lat zapadli w sen Śpiąca Królewna i jej dworzanie? 
1. 3 lata 
2. 10 lat 
3. 100 lat 

Podsumowanie zebranych punktów. Brawa za wiedzę!!! 

 1. Narysujcie swoją ulubioną postać z bajki.

 

WTOREK 16.06.2020 

„JESTEŚMY W TEATRZE”

Cele ogólne:  

 • zapoznanie z teatrem; 
 • zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych. 

Dziecko:  

 • wie, co to jest: scena, kurtyna, widownia;  
 • chętnie ogląda przedstawienia teatralne.  

1.Nauczanie zdalne – “W Świecie teatru” –  zapraszam do wspólnej zabawy i czynnego uczestnictwa w zajęciu – pt. „W świecie teatru”  

https://www.youtube.com/watch?v=T9dcrQaeKds 

 1. Liczenie elementów na obrazkach w każdym szeregu i porównywanie ich liczby. Kolorowanie w każdej parze na czerwono figury znajdującej się przy obrazku, na którym jest więcej elementów. Do pobrania Karta pracy “Kolorowy start” str. 14

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_56latek_karty_pracy_cz4/mobile/index.html#p=16 

 1. Oglądanie baśni w teatrze dla dzieci (np. w Kielcach – Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”). 

https://www.youtube.com/watch?v=AY5UkqsLsBw 

 1. Rozmowa na temat Jak zachowujemy się w teatrze? Rodzic zadaje pytania:
 • Gdzie występują aktorzy? 
 • Kto w teatrze przygotowuje dekoracje zwane scenografią?  
 • Gdzie siedzą widzowie?  
 • Co muszą mieć widzowie, żeby mogli wejść na widownię? 
 • Gdzie kupują bilety?  
 • Jak powinniście zachowywać się w teatrze? 

4. Pooglądajcie film dydaktyczny pt: „Z wizytą w teatrze”

https://www.youtube.com/watch?v=Cw9irJOZrIo 

6. Praca plastyczna – wykonanie gazetowego stroju 

Gazetowy strój

Sylwetkę lalki lub postać z bajki drukujemy lub rysujemy na kartonie, dorysowujemy oczy, usta, nos włosy i wycinamy. Kolorowe gazety rwiemy, wycinamy na mniejsze kawałki i tworzymy z nich strój, naklejamy go na sylwetkę lalki. 

 

Poniedziałek 15.06.2020

Temat: Pacynka, jawajka, marionetka i kukiełka

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu

Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego

Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym

Rozwijanie własnych możliwości fizyczny

Cele operacyjne: Dziecko:

wie, czym różnią się: pacynka, jawajka, kukiełka i marionetka;

wykonuje kukiełkę

 1.Ćwiczenia oddechowe. Dziecko siada skrzyżnie, wciąga powietrze nosem, prostując tułów,        a następnie wypuszcza powietrze ustami, schylając równocześnie tułów. Ręce ma oparte o kolana.

2.Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Teatr.

Teatr to miejsce jest niezwykłe,

zaczarowana każda chwila,

kurtyna w górę się unosi

i przedstawienie rozpoczyna.

Na scenie dzieją się historie

wesołe, smutne, zagadkowe,

można do kraju baśni trafić

i poznać światy całkiem nowe.

Można się wzruszyć, rozweselić,

nauczyć wielu mądrych rzeczy,

uważnie patrzeć, pilnie słuchać,

ciekawym być i bardzo grzecznym.

Rozmowa na temat wiersza.

− Jakim miejscem jest teatr?

− Co dzieje się na scenie?

− Co nam daje teatr?

− Jak należy zachowywać się w teatrze?

3.Słuchanie piosenki pt. „MAGICZNE MIEJSCE ”

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ

4.Oglądanie obrazków przedstawiających różne lalki teatralne.

https://www.youtube.com/watch?v=azMWu8idFRk

Słuchanie nazw lalek i ich powtarzanie oraz dzielenie wyrazów na sylaby.

 5.Pomysły na kukiełki z drewnianej łyżki 

https://www.youtube.com/watch?v=pRMXWxPT3b4

https://www.youtube.com/watch?v=Xq9N9KHoFBQ

Proponujemy dziecku wybranie jednej lub kilku kukiełek i wspólne ich  wykonanie.

6.Zabawa pantomimiczna rozwijająca wyobraźnię ,, Pokaż co umiesz!”

Dziecko  stoi naprzeciwko rodzica lub rodzeństwa. Na sygnał  dziecko robi miny wyrażające różne uczucia, np: ból, złość, strach, radość. Zadaniem rodzica jest  odgadnąć emocje wyrażane mimiką. Następnie proponujemy  zamianę  ról:  Rodzic pokazuje, dziecko odgaduje. Po zabawie R.  zadaje pytanie: jakie umiejętności musi zdobyć aktor aby dobrze odgrywał swoje role i był zrozumiany przez publiczność.

7.Łączenie liniami rysunków pacynek – zwróconych przodem i tyłem.

 

PIĄTEK 12.06.2020. 

Marcysia i jej piękne drzewo genealogiczne.

Cele ogólne  

 • zapoznanie z pracą leśniczego, 
 • rozwijanie mowy,wypowiadanie się na temat zwierząt leśnych.

1.Wyszukiwanie książek dotyczących lasu. Mogą to być albumy przyrodnicze, bajki i baśnie. Dzieci wspólnie z Rodzicem oglądają książki i rozmawiają o znalezionych w nich ilustracjach (np. porównują prawdziwy wygląd i baśniowy). Jest to także okazja do rozwijania spostrzegawczości.  

 1. Zabawa paluszkowa Idzie, idzie jeż…  Podczas tej zabawy dzieci rozwijają drobne ruchy rąk.             

 Idzie, idzie jeż                                                                DZIECI: 

– ten przedziwny zwierz.                           – palcami obu rąk naśladują drobne ruchy chodzenia, 

Nóżkami tup, tup,                                       – palcami obu rąk stukają w podłogę,  

i pod listek – siup!                                      – obie dłonie nakładają na siebie, jedna pod drugą.  

 1. Ćwiczenia słuchowe Co słychać w lesie?

https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI 

Dzieci rozpoznają odgłosy, nazywają je i, jeśli chcą, mogą opowiedzieć, co o nich wiedzą. Mogą również spróbować naśladować nagrane odgłosy. Ta część zajęć rozwija u dzieci analizę i syntezę słuchową.  

 1. Rozwiązywanie zagadek:

Na tropach zwierząt dobrze się zna i o zwierzęta cały rok dba. Zna ich zwyczaje i ich kryjówki, patrzy na las wprost z leśniczówki. (leśniczy) 

Las kocha szczerze.
Zwierzętom dobrze życzy.
Ma zielony mundur.
Bo to pan … . 

Bywa sosnowy, brzozowy bywa,
jest stary albo młody.
A na wakacjach chętnie
w nim zrywasz poziomki i jagody. 

W nim rosną drzewa,
w nim ptaki śpiewają.
W nim małe i duże
zwierzęta mieszkają. 

Powiedzcie, gdzie można zdobyć
– gąskę, co nie gęga wcale,
kurkę, która się nie rusza
i zajączki w kapeluszach? 

Sosnowy, dębowy,
stary lub młody
rosną w nim grzyby,
rosną jagody 

SARENKA
Jestem zgrabna i płochliwa
Jadam trawkę, liście zrywam.
Sierść mam płową, łatkę białą,
A poroże raczej małe.
Jestem zwinna jak panienka.
Kto ja jestem? No? . 

DZIK
Ryję ziemię mymi kłami –
– nazywają je szablami.
Dzieci mam w prześliczne paski.
Bardzo kocham te bobaski.
Kto chce krzywdę im uczynić
pozna zemstę dzikiej świni.
Niech na drzewo zmyka w mig,
Wtedy jestem straszny … 

JEŻ
Idę sobie leśną drogą
Czasem gniewnie tupnę nogą
Kolce mam i wzdłuż i wszerz
Kto ja jestem? Właśnie ….. 

WIEWIÓRKA
Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę
Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę
Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę
Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę. 

WILK
Jestem zawsze bardzo głodny
Mam wilczy apetyt
Złą sławą wśród ludzi
Cieszę się niestety
Smutno mi, że nawet w bajkach
Nie lubi mnie nikt
A ja jestem przodkiem pieska
Nazywam się …. 

 1. Zapoznanie z pracą pana leśniczego  https://www.youtube.com/watch?v=AmC09I2IOC8 
 • Stworzenie dzieciom możliwość weryfikacji dotychczas posiadanej wiedzy  
 1. Nauka wiersza Pan leśniczy   https://www.youtube.com/watch?v=w9RKZ6p_RSg

Wypowiedzi dzieci na temat pracy leśniczego  

 1. Słuchanie opowiadania Dąb Olek (na podstawie opowiadania P.Beręsewicza). 

 Jeden z najstarszych dębów w Polsce nazywa się Bartek. Rośnie sobie od prawie siedmiuset lat i jest już tak stary, że jego konary trzeba podpierać specjalnymi słupami. Kilku dorosłych mężczyzn musiałoby się złapać za ręce, żeby objąć jego gruby pień. Najmłodszy dąb w Polsce to dąb Olek. Trudno go jeszcze nawet nazwać drzewem – to takie dębowe niemowlę, kilka jasnozielonych listków przyczepionych cienką łodyżką do zeszłorocznego żołędzia, który na jesieni wpadł do przedszkolnego ogródka. Przeleżał w ziemi całą zimę i ledwie zdążył wykiełkować, a już znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Grupa Olka postanowiła zasadzić przy przedszkolu dwa krzaki ozdobnej leszczyny. Chłopcy i dziewczynki pracowicie wyrywali z ziemi uparte chwasty. Wszyscy, na czele z panią, uśmiechali się do słońca i soczystej zieleni, tylko Olek stał na uboczu, trochę naburmuszony. Miał nadzieję, że to jemu przypadnie zaszczyt wykopania dołków, tymczasem Marek z Piotrkiem chwycili łopaty i nie zamierzali wypuścić ich z rąk. Patrzył więc Olek ponuro, jak oddział ogrodników krząta się wśród przedszkolnych grządek, a potem sam bez zapału zabrał się za pielenie. Wyrwał kilka mleczy i już miał usunąć z ziemi następny chwast, kiedy jego uwagę zwróciła maleńka bezbronna roślinka, ledwie wystająca z czarnej ziemi. Kucnął nad nią i zmarszczył brwi z namysłem. – Patrzcie, to chyba dąb – powiedział. Maleńkie drzewko od razu stało się ulubieńcem dzieci. Obie leszczyny wkopano w innym miejscu, a wokół dąbka chłopcy zbudowali niewielką zagrodę z patyków, żeby nikt niechcący go nie rozdeptał. – Nazwijmy go „dąb Olek” – zaproponowała Ala. – W końcu kto uratował mu życie? Od tego czasu Olek urósł już o centymetr i wypuścił dwa nowe listki. 

O Bartku na święto wszystkich drzew — Lasy Państwowe

 • Rozmowa na podstawie wysłuchanego opowiadania oraz ilustracji w książce. Rodzic zadaje dzieciom pytania:
 •  − Co znalazł Olek w ogródku przedszkolnym?  
 • − Jak się nazywa najstarszy dąb w Polsce?  
 • − Jak się nazywa najmłodszy dąb w Polsce?  
 • − Dlaczego ma takie imię? 
 •  − Dlaczego Olek był najpierw naburmuszony? 

 Zachęcenie dzieci by swoimi słowami opowiedziały treść opowiadania lub uporządkowały wydarzenia (stosując zwroty dotyczące następstwa czasu – najpierw, później, na koniec). 

 1. Wycieczka z rodzicami do lasu.
 •  − każdy znajduje swoje drzewo, do którego się przytula,  
 • − dzieci mogą omówić wygląd wybranego drzewa (mogą to robić samodzielnie lub pod kierunkiem Rodzica),   
 •  dzieci opowiadają rodzicom, jakie zwierzęta można spotkać w lesie,  
 • wspólne wymyślenie hasła zachęcającego do dbania o las.  
 • Jak pachnie las 

 Quiz ekologiczny Przedszkolak w lesie. Rodzic wypowiada kolejne zdania. Jeśli dzieci uważają, że zdanie jest prawdziwe, wyciągają się do góry, jeśli uważają, że jest fałszywe – przykucają. 

 • W lesie wolno krzyczeć.  
 • W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy rośliny.  
 • W lesie można obserwować przyrodę.  
 •  Osoba, która pilnuje lasu i jego mieszkańców, to leśniczy.  
 • W lesie można rysować po drzewach.  

Wskazane zdania są jedynie przykładem, który rodzic może dowolnie modyfikować.  

6. Wspólne zasadzenia drzewa. Sadzonka drzewa, łopata. Jest to podsumowanie całotygodniowych działań. Można również przy tej okazji wykonać pamiątkową tabliczkę i co jakiś czas robić rodzinne zdjęcia.

 1. Na zakończenie zapraszam do narysowania, stworzenia własnego DRZEWA, ale nie zwykłego, tylko genealogicznego. Rodzic wyjaśnia, co to jest drzewo genealogiczne –Do jego wykonania potrzebny będzie duży arkusz sztywniejszego papieru (dobrze sprawdzi się brystol) i, oczywiście, zdjęcia (lub ich kserokopie, które można pokolorować). Przyklejamy fotografie od dołu (zaczynając od dzieci – najmłodszego pokolenia), podpisujemy (bądź pozwalamy dziecku się podpisać) imieniem nazwiskiem i datą urodzenia. Następnie umieszczamy na drzewku kolejne osoby. Jeśli aktualnie brak zdjęć poszczególnych członków rodziny, te osoby dorysowujemy (podobnie zprapraprapra… dziadkami, których fotografii nie posiadamy). Pracę wspólnie ozdabiamy w sposób dowolnie wybrany. Ukończone dzieło możemy nawet oprawić i powiesić na ścianie.  

Temat: Las

Środa 10.06.2020 r.

Cele ogólne

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie słownictwa,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne

Dziecko:

 • nazywa owoce lasu,
 • określa kolor i wielkość leśnych owoców,
 • wykonuje ciasto owocowe z plasteliny.

1.Ćwiczenie grafomotoryczne Pień drzewa.

Przygotowujemy dla dziecka: kartkę z rysunkiem pnia drzewa, kredki. Rodzic  daje dziecku kartkę    z narysowanym pniem drzewa i zaznaczonym okrągłym środkiem, czyli  rdzeniem drzewa. Dziecko ma za zadanie dorysować kolejne warstwy pnia  – coraz większe koła w obrębie pnia.

2.Obrysowywanie liści techniką frotażu.

Przygotowujemy: kartkę papieru, kredki świecowe lub suche pastele, liście z różnych drzew.

Dziecko  ogląda liście różnych drzew, dotyka  ich, określa , czy są gładkie, czy chropowate. Rodzic określa, z jakich drzew pochodzą te liście. Dziecko  wybiera sobie dowolny liść i kładzie  go na stole. Następnie przykrywa kartką papieru, lekko przyciskając, obrysowuje  kształt liścia i odtwarza jego fakturę za pomocą kredek świecowych lub suchych pasteli.

3.Ćwiczenia słuchowe Drzewa.

Rodzic  przypomina nazwy wybranych drzew, a następnie zadaje zagadki słuchowe: dzieli nazwę każdego drzewa rytmicznie (na sylaby) i prosi dzieci, by podały pełną nazwę, np. sos-na, to-po-la,  mo-drzew, brzo-za , jo-dla,

4.Liczymy drzewa. Należy wydrukować dziecku karty pracy  a następnie zaprosić do przeliczania. W pustych okienkach dziecko rysuje tyle kresek ile widzi drzew.

https://eduzabawy.com/karty_pracy/policz-obrazki/dzien-drzewa/

5.Oglądanie owoców lasu.

Ilustracje owoców lasu: poziomki, jagody, maliny, jeżyny.

Rodzic  pokazuje dziecku ilustracje owoców  lasu: maliny, poziomki i jagody. Dziecko określa ich kolor, wielkość . Nazywają je samodzielnie.

6.Słuchanie piosenki pt.: „Jesteśmy jagódki”

https://www.youtube.com/watch?v=ACz9SosBxaE

7.Ciasto owocowe – lepienie z plasteliny.

Plastelina w różnych kolorach i kartka A4. Rodzic  mówi dziecku , że po powrocie z lasu mama zrobiła dwa ciasta: jedno z jagód, drugie z malin. Zadaniem dzieci jest dobrać właściwe kolory plasteliny i stworzyć własne ciasto owocowe.

WTOREK 09.06.2020 

LAS 

Zielony, Spacer W Lesie, Liść Zielony

Cele ogólne  

 • wzbogacanie wiedzy dotyczącej lasu,
 • gromadzenie zasobu słownictwa czynnego.
 1. Zabawa ruchowa Taniec drzew. https://www.youtube.com/watch?v=kWUUzKyPoHQ 

nagranie spokojnej melodii. Rodzic staje przed dzieckiem i podczas nagrania spokojnej muzyki pokazuje ruchy do naśladowania i je komentuje.  

 • Drzewa powoli rosną – dzieci kucają, podnoszą się z rękami uniesionymi nad głową i z połączonymi dłońmi.
 • Drzewa poruszają gałęziami – dzieci opuszczają ręce, lekko odchylają je na boki i obracają dłonie w nadgarstkach.
 • Wiatr przechyla małe drzewka – dzieci przechylają się w jedną i w drugą stronę.
 • Wyrosła piękna korona drzewa – dzieci unoszą w górę ręce i lekko nimi poruszają.
 • Drzewa tańczą na wietrze i pochylają się do słońca – dzieci wznoszą ugięte lekko w łokciach ręce i łączą koniuszkami palców (tworzą koronę drzewa), skręcają się. – Jest to okazja do uwrażliwiania i rozwijania umiejętności reagowania ruchem na muzykę. 
 1. Rysowanie bez odrywania kredki od kartki na temat: Drzewa. Kredki, arkusz brystolu lub szarego papieru. Rodzic przygotowuje na arkuszu wzór przedstawiający schematycznie rząd drzew (pień i korona) połączonych na dole linią falistą. Dzieci rysują po śladzie bez odrywania kredki od kartki. Podczas tej zabawy dzieci rozwijają drobne ruchy rąk.
 • Zabawa Jak spędzać czas wolny w lesie? Dzieci kończą zdanie i pokazują ruchem jego zakończenie: W lesie można… (obserwować przyrodę, fotografować ją i filmować, wsłuchiwać się w śpiew ptaków, odpoczywać, uprawiać sport, zbierać owoce leśne, wąchać kwiaty). Ta część zajęć rozwija u dzieci analizę i syntezę słuchową, a także kreatywność.
 1. Oglądanie filmu “Życie lasu” https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU

Po obejrzeniu filmu dzieci mają za zadanie opowiedzieć, co widziały, (gdy Rodzic widzi, że dzieci nie rozumieją jakichś sformułowań, na bieżąco je wyjaśnia).  

 • Rozmowa na temat filmu. Rodzic zadaje pytania i polecenia związane z filmem.

− Wymieńcie skarby lasu, jakie znacie. (Drzewa, owoce, zwierzęta).  

− Co oznacza określenie: drzewostan? (Wszystkie drzewa).  

− Które drzewo jest królową polskich drzew? (Sosna).  

− Czy jedliście kiedyś owoce leśne, np.: jagody, jeżyny, maliny, poziomki, borówki? 

 − Jak należy zachowywać się w lesie? (Cicho, nie śmiecić, nie palić ognisk). 

 Warto, aby Rodzic zwracał uwagę na poprawność wypowiedzi dzieci (pod względem stylistycznym i gramatycznym).  

 1. Zapisywanie na siatce pytań, zwrotów, określeń, nazw, które występowały w filmie (poszerzających wiedzę dzieci).
 2. Zabawy na świeżym powietrzu
 • Zabawa dźwiękonaśladowcza z elementem ruchu – Ptaki w lesie. Rodzic naśladuje odgłosy, jakie wydają ptaki w lesie: sowy (u-hu), dzięcioły (stuk, puk) i kukułki (ku-ku). Następnie dzieci powtarzają te odgłosy. Dzieci poruszają się lekko jak ptaki, wykonują ramionami ruchy przypominające machanie skrzydłami. Rodzic podaje nazwę ptaka, a dzieci naśladują jego odgłos.
 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Drzewo do drzewa. Gałązki/liście drzew iglastych i drzew liściastych, krzewów, np. jałowca, lupy. Dzieci dokonują obserwacji: oglądają gałązki/liście, dotykają ich, oglądają pod lupą, podają ich strukturę/kolor.
 1. Oglądanie atlasu grzybów w kąciku książki: https://www.youtube.com/watch?v=oM7gzB5iBFU

Grzyby wielkoowocnikowe Polski – Wikipedia, wolna encyklopedia     Najbardziej popularne gatunki grzybów jadalnych - jak rozpoznawać ...

Dzieci oglądają atlas grzybów, podają nazwy znanych grzybów jadalnych: maślaki, kurki, borowiki, koźlarze. Porównują ich wygląd: kształt, kolor. Dzielą na jadalne i trujące (muchomory). Rodzic rozmawia z dziećmi o prawidłowym zbieraniu grzybów jadalnych i o walorach estetycznych wszystkich grzybów. Jest to okazja, aby dzieci swoimi słowami opowiedziały o skojarzeniach nazw z wyglądem grzybów, należy zwrócić uwagę na to, że nie należy niszczyć grzybów nawet wtedy, gdy ich nie zbieramy. 

 1. Wysłuchanie piosenki “Las” https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4

Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanego tekstu – Kto występował w nagraniu tej piosenki? – Jakie zwierzęta chowały się w lesie?

 1. Wykonanie pracy plastycznej Grzybki z warzyw. Dla dziecka: pomidor przekrojony na pół, plastry pietruszki, ser biały i żółty, natka pietruszki, talerzyk. Dzieci układają na talerzyku grzyby – pomidory, kropki można wyciąć z żółtego sera, a ogonki uformować z białego sera, kawałka pietruszki użyć do dekoracji. Pracę ozdabiają zielonymi listkami. Tak zrobioną przystawkę zjadamy z grzanką. Smacznego!!!
 2. Mam również propozycję wykonania kanapek, które zachwycą smakiem i na pewno wyglądem, a z całą pewnością będzie olbrzymia radość z ich wykonania: https://miastodzieci.pl/czytelnia/30-przepisow-na-kanapki-ktorym-nie-oprze-sie-zadne-dziecko/

Działalność Marcysi.

Poniedziałek 8.06.2020r.

Temat: Las

Cele ogólne

 • rozwijanie słownictwa związanego z lasem,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew liściastych            i drzew iglastych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi.

Cele operacyjne

Dziecko:

 • podaje nazwę wybranego drzewa,
 • odróżnia drzewa liściaste od iglastych,
 • słucha wiersza.

1.Oglądanie okazów przyrody przez lupę.

Przygotowujemy: Liście, gałęzie drzew: liściastego i iglastego, szyszki, kora, lupy. Rodzic pokazuje takie okazy przyrody, jak: liście, gałązki: drzewa liściastego i drzewa iglastego, szyszki, kora. Dziecko ogląda je przez lupę, dotyka ich, wącha je, nazywa. Razem z R. rozmawia, jakie one są: duże, małe, chropowate, gładkie, twarde, miękkie.

2.Rozmowa z dzieckiem na temat:  Co to jest LAS? Po rozmowie zapraszamy dziecko do pooglądania bajki pt. „Wędrówki skrzata Borówki”

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4

3.Rodzaje lasów: iglasty, liściasty, mieszany. Drzewa mogą rosnąć pojedynczo, w grupach (np. aleje drzew w parkach, kępy drzew na polach) lub tworzyć wraz z krzewami i roślinami zielnymi bardzo rozległe skupiska zwane lasami. Lasy, w których występują wyłącznie drzewa liściaste, nazywamy lasami liściastymi. W lasach iglastych, zwanych też borami, rosną wyłącznie drzewa iglaste. Lasy mieszane to takie, w których spotykamy zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste.

4.Ćwiczenia logopedyczne.

Język jedzie do lasu na koniku – dziecko  naśladują kląskanie językiem z jednoczesnym poruszaniem wargami (ściągnięcie warg i ich rozciągnięcie).

W lesie język rozejrzał się dookoła – dziecko wykonuje  ruch oblizywania warg, najpierw w prawą, a potem w lewą stronę.

Zobaczył małe fioletowe kwiatuszki i je powąchał – dziecko wykonuje  wdech nosem i wydech ustami.

Spojrzał w górę, skąd dobiegało pukanie dzięcioła – dziecko  uderza czubkiem języka za górnymi zębami.

Spojrzał w dół – dziecko wyciąga język na brodę – zobaczył czerwonego muchomora               z białymi kropkami i zaczął je liczyć – dziecko dotyka językiem każdego zęba

5.Słuchanie muzyki relaksacyjnej (odgłosów lasu i śpiewu ptaków).  Nagranie muzyki relaksacyjnej (odgłosów lasu i śpiewu ptaków).

https://www.youtube.com/watch?v=777teD7gQoI

6.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kłótliwe drzewa.

Zdjęcia drzew, o których jest mowa w wierszu oraz zdjęcie jałowca.

Wstał poranek, mgłę przegonił

i zatrzymał się nad lasem.

Lubił patrzeć się na drzewa

i rozmawiać z nimi czasem.

Ale co to? Awantura!

Buk z modrzewiem się pokłócił.

– Pan mnie kłuje! Tak nie można!

Niech pan sobie igły skróci.

Świerk zaś żale miał do brzozy:

– Pani słońce mi zasłania!

– A pan wcale nie jest lepszy

i nikomu się nie kłania!

– Całą wodę dąb wypija!

Wszystko pewnie przez te liście!

– Mój jałowcu – nie przesadzaj,

nie masz racji, krzewie, oczywiście!

Młoda sosna głos zabrała:

– Skończcie, proszę, kłótnie, spory.

Lepiej żyjmy sobie w zgodzie,

tak jak było do tej pory.

Mała jestem – każdy widzi.

Tutaj się bezpiecznie czuję.

Pośród was tak rosnę sobie.

Nic mi przez to nie brakuje.

Drzewa aż się zawstydziły.

Przeprosiły się czym prędzej.

A na koniec obiecały:

już nie będzie kłótni więcej!

Rozmowa na podstawie wiersza.

Rodzic  zadaje pytania do wiersza.

Które drzewa są wymienione w wierszu? O co kłóciły się drzewa? Kto je pogodził? Co powiedziała młoda sosna? Jak zareagowały drzewa?

7.Zapoznanie z budową drzewa.

Przygotowujemy: Duży szary arkusz papieru, mazaki. Przed podjęciem działalności zapraszam do oglądania krótkiego filmiku nawiązującego do tematu.

https://www.youtube.com/watch?v=ntIuHypyTeE

Rodzic  rysuje na dużym szarym arkuszu drzewo iglaste i drzewo liściaste z podziałem na jego części: korzenie, pień i koronę drzewa. Omawia każdą część drzewa i mówi, do czego ona służy. Korzenie – pobierają z ziemi pożywienie (wodę i składniki mineralne), pień – jest pokryty korą, która chroni drzewo przed uszkodzeniami, korona drzew, czyli gałęzie z liśćmi, także są bardzo ważne.

Rodzic  podkreśla, jak ważną rolę dla człowieka pełnią drzewa, dostarczając nam tlen, dzięki któremu możemy oddychać.

8.Układanie puzzli – Części drzewa.

Dla każdego dziecka: obrazek drzewa: liściastego lub iglastego (w całości oraz pocięty na 3 części: korzenie, pień, korona drzewa), kartka papieru, klej.

Rodzic  daje dziecku w kopercie obrazek drzewa podzielony na części: korzenie, pień, korona drzewa. Zadaniem dziecka jest ułożyć drzewo we właściwy sposób i przykleić obrazek na kartce. Potem ma określić, jakie to jest drzewo: liściaste czy iglaste.Można skorzystać z gotowych wzorów puzzli i wybrać jeden lub kilka do wykonania przez dziecko wg stopnia trudności 10 lub 5 elementów. Poniżej zamieszczam link.

https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/dzien-drzewa-10-elementow/

https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/dzien-drzewa-5-elementow/

PIĄTEK 05.06.2020

Marcysia pięknie pracuje…

Cele główne  

 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej, 
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności aparatu artykulacyjnego, 
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne Dziecko:  

 • nazywa różne pojazdy, 
 • rozpoznaje dźwięki pojazdów, naśladuje dźwięki wydawane przez pojazdy, 
 • uważnie obserwuje i słucha poleceń N.,
 • czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych. 

Przebieg dnia 

 1. Ćwiczenie rytmiczne przy rymowance Bożeny Formy. Dzieci stają w półkolu przodem do N., który recytuje krótki fragment tekstu. Dzieci powtarzają go zgodnie z rytmem oraz w tempie proponowanym przez Rodzica:

Na wycieczkę wyruszamy przecież już wakacje mamy. 

Mama, tato, siostra, brat na rowerach jadą w świat. 

Morze, góry już czekają, na spotkanie zapraszają.

2. Kolorowanie rysunków różnych pojazdów. Rysunki do kolorowania przedstawiające pojazdy, kredki. Rodzic układa na stole rysunki do kolorowania przedstawiające różne pojazdy. Dzieci kolorują rysunek, na którym znajduje się ich ulubiony środek lokomocji. N. zwraca uwagę na budowę pojazdów. Prosi, aby dzieci policzyły liczbę kół we wskazanych pojazdach.

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-podr%C3%B3%C5%BCowanie-po-drogach.html

3. Zabawa ruchowa z Panem Miłoszem

 4. Zabawy dydaktyczne inspirowane wierszem Laury Łącz „Letnie wakacje”.  

Kiedy są wakacje i nie pada deszcz,

Możesz gdzieś wyjechać, jeśli tylko chcesz.

Kiedy są wakacje

– Morze, góry, las,

Gdzie tylko się znajdziesz,

Miło spędzisz czas.

Latem

Złociste promienie słońca padają na ziemię,

Popatrz – Rozwiały się chmury,

Baw się I nie bądź ponury!

Morze – Muszelki i piasek,

Góry, lub łąka za lasem,

Warmia – czekają jeziora,

Lato – już wyjechać pora!

 5. Rozmowa na temat wiersza – Rodzic zadaje pytania:  − Gdzie możemy wyjechać na wakacje?  − Dlaczego na wakacjach miło spędzamy czas?  − W jaki sposób możemy dojechać w różne miejsca letniego wypoczynku?  

Sekcja Turystyka | Polska Times

Ciekawe miejsca w Polsce na wakacje

Gdzie na wakacje 2020 - najlepsze pomysły - blog Travelplanet.pl

6. Rozwiązywanie zagadek słuchowych. nagranie z odgłosami różnych środków lokomocji, obrazki lub zdjęcia przedstawiające różne środki lokomocji. układa na dywanie obrazki lub zdjęcia przedstawiające różne środki lokomocji. Proponuje dzieciom wysłuchanie różnych dźwięków i wskazanie obrazków, na których przedstawione są pojazdy wydające te dźwięki. Włącza kolejno odgłosy różnych środków lokomocji. Dzieci podają ich nazwy, dzielą je rytmicznie (na sylaby) i powtarzają dźwięki. Następnie odszukują i wskazują odpowiednie pojazdy wśród obrazków leżących na dywanie.   https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg

7. Ćwiczenia klasyfikacyjne Po lądzie, powietrzu czy wodzie? Obrazki lub zdjęcia przedstawiające środki lokomocji (np. samolot, pociąg, samochód, statek, motocykl, autobus). N. układa przed dziećmi trzy obrazki: pierwszy przedstawiający ulicę (w oddali widać tory kolejowe),  drugi– niebo z chmurami, trzeci – wodę. Dzieci omawiają, co jest na nich przedstawione. Następnie układają pod nimi  obrazki różnych pojazdów. Uzasadniają, dlaczego zrobiły to w określony sposób. Po zakończonym zadaniu wymieniają środki lokomocji poruszające się po lądzie, po wodzie oraz w powietrzu.  

8.  Spacer po okolicy. Rozpoznawanie i nazywanie zauważonych na ulicy pojazdów. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spaceru. Rodzic  przypomina o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Dzieci podczas spaceru rozpoznają i nazywają zauważone pojazdy. Zastanawiają się, czym one się różnią. Porównują kolory samochodów. Ustalają, w jakim kolorze samochodów widziały najwięcej.

9. Zabawa Znikający pociąg – zapamiętywanie i wymienianie przedstawionych elementów. Kładziemy na dywanie np: zbudowaną z klocków lokomotywę i doczepiamy do niej wagony kolorowe klocki  5-6, dziecko stara się zapamiętać ciąg wagonów, następnie odwraca się,  a rodzic zamienia kolejność wagoników, zadaniem dziecka jest odgadnięcie prawidłową , pierwotną kolejność. Zabawę powtarzamy i możemy nawet zamienić się miejscami.

10. Nauka wiersza i zabawa „Mój rower” – doskonaląca koordynację słuchowo-ruchową i poczucie rytmu.  Dziecko i Rodzic siedzą na dywanie naprzeciw siebie – Rodzic recytuje tekst krótkiego wierszyka Bożeny Formy „Mój rower”. Raz Rodzic, raz dziecko − powtarzają kolejne wersy − recytują wierszyk, podając sobie piłkę (kto ma piłkę ten mówi), Rodzic zwraca uwagę na prawidłową koordynację ruchu z recytacją oraz na wyraźny sposób wypowiadania tekstu. Początkowo robią to w bardzo wolnym tempie, a później coraz szybciej.

Mój rower mknie wesoło

mój dzwonek głośno dzwoni 

mój rower ma hamulce 

i grube ma opony.

Na rowerze jadę ja.

To zabawa na sto dwa!   

 

Czwartek 04.06.2020 r.

Temat: Wakacje nad morzem

Cele główne

 • poznawanie różnych środowisk przyrodniczych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej,

Cele operacyjne

Dziecko:

 • określa za pomocą przymiotników, jakie jest morze,
 • opisuje nadmorski krajobraz, wypowiada się na temat ulubionych zabaw nad morzem,

1.Rozmowa kierowana Pocztówka znad morza.

Pocztówki z różnych miejsc Polski (w tym z nadmorskim krajobrazem) z zapisanymi na niektórych    z nich pozdrowieniami. Rodzic  pokazuje dziecku pocztówki przedstawiające różne krajobrazy.  Przypomina o zwyczaju wysyłania kart z pozdrowieniami np. z wakacji. Dziecko wskazuje pocztówki, które przedstawiają krajobraz nadmorski. Wybiera dwie pocztówki, które mu się najbardziej podobają.

2.Oglądanie przez lupy i szkła powiększające różnego rodzaju muszli.

Różnego rodzaju muszle, lupy, szkła powiększające. Rodzic układa na stole różnego rodzaju muszle( jak posiada)a jak nie to udostępnia zdjęcia muszli morskich. Prosi, aby dziecko dokładnie przyjrzały się muszlom, używając do tego celu lup i szkieł powiększających. Dziecko porównują muszle między sobą, układa obok siebie muszle, które mają podobne cechy (np. podobny kształt). Odnajduje największą i najmniejszą muszlę. Następnie dziecko wybiera sobie jedną muszlę. Stara się znaleźć taką, która ma podobny wygląd  np. podobnej wielkości lub z podobnymi wzorami. Dziecko układa podobne okazy blisko siebie.

3.Nad morzem – rozmowa przy obrazku.

Wprowadzenie do tematu. Zabawa dotykowa Dotyk kropelki.

Naczynie z wodą, kroplomierz, słomka lub strzykawka .Dziecko siedzi. Jedną dłoń kładzie na kolanie. Drugą dłoń wyciąga lekko przed siebie. R. dziecku zakrapla (najlepiej kroplomierzem) na dłoń kropelkę wody. Dziecko, gdy poczuje wodę na swojej dłoni, otwiera oczy, rozciera kropelkę, pocierając dłonią o dłoń . R. prosi, aby dziecko odpowiedziało na pytanie: Co czułem, kiedy kropelka wody dotknęła mojej dłoni?

 Odgadywanie treści obrazka.

Obrazek lub zdjęcie przedstawiające nadmorski krajobraz (największą część obrazka zajmuje morze), pięć kawałków szarego papieru (takiej wielkości, aby przykryły obrazek) z narysowanymi na nich sylwetami słoneczek od 1 do 5. Rodzic umieszcza na tablicy obrazek, przedstawiający nadmorski krajobraz, który przykryty jest pięcioma kawałkami szarego papieru. Na każdym kawałku papieru narysowana jest inna liczba słoneczek (od 1 do 5). Dziecko kolejno wymienia dowolną liczbę i przy pomocy R. odsłania odpowiedni fragment obrazka. Próbuje odgadnąć, co jest przedstawione na obrazku.

Opisywanie nadmorskiego krajobrazu. Określanie cech morza.

https://www.youtube.com/watch?v=7_i6gz6I-Bo

Obrazek lub zdjęcie przedstawiające nadmorski krajobraz (większą część obrazka zajmuje morze),ewentualnie obrazek lub zdjęcie przedstawiające krajobraz nad rzeką lub nad jeziorem. Rodzic. prosi, aby dziecko aby przyjrzało się dokładnie obrazkowi i opowiedziało o nim. Następnie pyta: Jakie jest według Ciebie morze? Dziecko opisuje morze jednym słowem np. głębokie, niebieskie, szerokie, piękne, niebezpieczne, tajemnicze itp. Następnie pyta: Czym morze różni się od rzeki lub od jeziora?  Jaki smak ma woda morska? Dlaczego morze jest słone? Wyjaśnia dzieciom tajemnice słonego smaku wody morskiej.

Na dnie mórz i oceanów znajdują się pasma skał. Zbudowane są one z różnych minerałów,z których niektóre są bardzo słone. Woda morska rozpuszcza skały. Wtedy sól dostaje się do morza. Na dnie mórz i oceanów znajdują się również wulkany, które wybuchają. Wydobywa się z nich lawa zwiększająca zasolenie wody. Najbardziej słonym morzem jest Morze Martwe. Jest ono tak słone, że nie mogą w nim żyć żadne rośliny i zwierzęta. Gdybyśmy chcieli się w nim wykąpać, to nawet jeśli nie potrafimy pływać, utrzymamy się na wodzie.

4.Słuchanie piosenki : Gdzieś w głębinach morskich fal                              https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg

5.Zabawa ruchowo-naśladowcza Morskie fale.

Dziecko stoi. Naśladuje ruch morskich fal – naprzemiennie unosi  równocześnie obie ręce, wykonując wdech i opuszczają, wykonując wydech.

6.Wypowiadanie się na temat ulubionych zabaw nad morzem. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo. Rodzic pyta, co dziecko najbardziej lubią robić podczas pobytu nad morzem. Dziecko wypowiada się na temat ulubionych zabaw. Dzieli się swoimi doświadczeniami z pobytu  nad morzem. Następnie R. pyta, czego dzieciom nie wolno robić podczas pobytu nad morzem. Przypomina o zakazie oddalania się od rodziców i wchodzenia do wody bez nadzoru osoby dorosłej.

7.Oglądanie filmiku pt. „Morskie zwierzęta”

https://www.youtube.com/watch?v=PiayEX0bqjo

8.Rozwijanie wyobraźni twórczej O czym szepcze muszelka?

Muszla. Rodzic pokazuje muszlę, w której słychać wyraźny szum. Dziecko wsłuchuje się w odgłosy wydawane przez muszlę. Opowiada, o czym według niego ona szumi.

9.Ćwiczenia grafomotoryczne Połącz w pary muszelki.

10.Zabawa sensoryczna Rysujemy morskie fale.

Plastikowe tace (1 na 3–4 dzieci), piasek, myjka do okien. Rodzic ustawia na stole tace, której dno pokryte jest piaskiem. Pokazuje dziecku, jak można przedstawić graficznie morskie fale – rysuje palcem na piasku. Następnie wyrównuje powierzchnię myjką. Dziecko próbuje samodzielnie narysować fale. Po zakończeniu rysowania dziecko wyrównuje powierzchnię piasku.

 

ŚRODA 03.06.2020 

Działalność twórcza Asi, Marcelinki i Wojtusia

Planujemy wakacje 

Cele główne  

 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne Dziecko:  

 • liczy części garderoby, rysuje odpowiednią liczbę kropek i chmurek,
 • układa obok siebie i liczy przedmioty, 
 • uważnie obserwuje i słucha poleceń,
 • czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.

Przebieg dnia  

5 sprawdzonych pomysłów na spokojne wakacje z dziećmi - Mamopracuj

1.Ćwiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie rymowanki Iwony Fabiszewskiej “Wakacyjne plany”. Rodzic mówi rymowankę. Za pierwszym razem wspólnie z dzieckiem wykonuje określone ruchy i wypowiada sylaby. Podczas kolejnego powtórzenia zachęca do samodzielności.   

SŁONKO MOCNO ŚWIECI  –  podnoszą ręce i naśladują wkręcanie żarówek,  

CIESZĄ SIĘ WIĘC DZIECI  – podskakują obunóż, 

CHI, CHI, CHA, CHI, CHI, CHA –  powtarzają sylaby i klaszczą a dłonie, 

MOC PROMYKÓW SŁONKO DA –  podnoszą ręce i naśladują wkręcanie żarówek,  

CHODŹMY WIĘC NAD WODĘ    maszerują w miejscu,  

PO LETNIĄ PRZYGODĘ – kontynuują marsz,  

PLUM, PLUM, PLUM, PLUM, PLUM, PLUM  –  powtarzają sylaby i pokazują dłonią kształt fali, 

TO STRUMYKA SŁYCHAĆ SZUM –  wypowiadają długo głoskę sz.  

WEJDŹMY TEŻ NA GÓRĘ –   naśladują wchodzenie na górę, 

PODZIWIAĆ NATURĘ – przykładają dłoń do czoła, tworząc nad oczami daszek i rozglądają się w obie strony,  

OCH, OCH, PUCH, PUCH, PUCH –  powtarzają sylaby i klaszczą w dłonie,  

TO PRZEDSZKOLAK DZIELNY ZUCH! –  wskazują ręką siebie.  

 1. Zapoznanie z zawartością walizki. Liczenie przedmiotów umieszczonych w walizce. Mała walizka, w której znajduje się np.: 5 foremek, 4 łopatki do piasku, koło do pływania (dmuchane), czepek, koc, dwie letnie czapki, okulary przeciwsłoneczne, 3 małe piłeczki (lub według uznania Rodzica). Dziecko siedzi  na dywanie, Rodzic stawia walizkę z całą jej zawartością. Dziecko wyjmuje poszczególne przedmioty i układają je na dywanie. Określając przeznaczenie przedmiotów i układają obok siebie te, których przeznaczenie jest takie samo (do zabawy, do pływania, do ochrony przed słońcem). Liczą przedmioty. 
 2. Karta pracy, cz.2,  nr 58  

Dzieci:  − oglądają obrazek,  − wymieniają rzeczy, które pakuje do walizki Olek, zastanawiają się, czy wszystkie będą przydatne podczas wakacyjnego wyjazdu, − przypominają sobie, gdzie Olek z rodziną spędza wakacje i jaka panuje tam latem pogoda, − liczą spodenki, koszulki, czapki, pary skarpetek i pary butów,  − rysują odpowiednią liczbę kropek w ramkach pod małymi obrazkami, − w każdej ramce rysują o jedną chmurkę więcej niż w poprzedniej.  

 1. Zabawa ruchowa “Wakacyjne bagaże”. Woreczek gimnastyczny dla dziecka. Dzieci pochylają się do przodu i kładą woreczek-plecak na swoich plecach. Starają się przejść na drugi koniec pokoju tak, aby nie zrzucić woreczka. Zabawę powtarzamy co najmniej trzy razy.
 2. Karta pracy, cz.2,  nr 59 

Dzieci:  − oglądają obrazki,  − liczą stroje kąpielowe, spódniczki,  koszulki, kapelusze, pary skarpet, zastanawiają się czy wszystkie będą Adzie potrzebne, − rysują odpowiednią liczbę kropek w ramkach pod małymi obrazkami,  − przyglądają się obrazkom na poprzedniej karcie, wskazują różnice między bagażami Olka i Ady, − w każdej kolejnej ramce rysują o jedną chmurkę mniej niż w poprzedniej.   

 1. Zabawy na świeżym powietrzu  –Zabawa ruchowa  z elementem skoku “W sam środek”. Rodzic rysuje kredą na chodniku duże koło, a w jego środku małe koło. Dzieci stają na linii większego koła. Kolejno skaczą obunóż tak daleko, aby wskoczyć do małego koła. Jeśli im się to nie uda, wracają na linię startu i próbują kolejny raz. 
 2. Teraz proponuję zadanie dla małych bystrzaków:

https://www.youtube.com/watch?v=kb4rKOT6UAs 

 1. Praca plastyczna z figur geometrycznych pt: “Żaglówka na jeziorze”.  Rodzic wspólnie z dzieckiem wycinają z kolorowego papieru figury geometryczne. Zastanawiają się w jaki sposób wykorzystać zgromadzone figury aby powstał obraz żaglówki na jeziorze. Następnie układają obrazek na kartce i przyklejają poszczególne elementy. 
 1. “Prawda czy fałsz” – zabawa – rozpoznawanie zdania prawdziwego i fałszywego – rozwijanie zdolności koncentracji podczas działania przy muzyce. Najpierw proponuję pooglądanie krótkiego filmu na temat zasad bezpieczeństwa jazdy na rowerze.

https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w 

 Nagranie piosenki “Wakacje z rowerem” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ru60fUt4P0E 

Dzieci maszerują po okręgu w rytmie piosenki. Na przerwę w muzyce Rodzic prezentuje dzieciom zdania prawdziwe lub fałszywe. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, dzieci unoszą ręce, jeżeli jest fałszywe, przechodzą do przysiadu. 

− Rower musi mieć sprawne hamulce.  

− Na rowerze jeździmy w wyznaczonych miejscach.  

− Rower to rodzaj samochodu. 

 − Rowerem możemy zjeżdżać z góry bez hamulców.  

− Na rowerze jeżdżą tylko dziewczynki.  

Działalność Marcysi

Wtorek 2.06. 2020 r.

Temat: Sposób na wakacyjną nudę

Cele główne

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach badawczych,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

Cele operacyjne

Dziecko:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, wymienia przedmioty, które utrzymują się na wodzie i te, które toną,
 • wykonuje prawidłowo zadania podczas zabaw przy muzyce,

1.Zajęcia badawcze. Co pływa, co tonie?

Wprowadzenie do zabaw badawczych, zachęcanie dziecka do wypowiadania się. Głębokie naczynie z wodą, parawan lub tekturowe pudełko. Rodzic ustawia za parawanem lub za wysokim pudełkiem głębokie naczynie z wodą. Dziecko odwraca się do R. plecami. R. energicznymi ruchami wywołuje dźwięk pluskania wody. Dziecko odwraca się przodem i odgadują rodzaj dźwięku. R. pyta, co dziecko najbardziej lubi robić podczas wakacji nad wodą. Proponuje wspólne eksperymenty, podczas których dziecko dowie się co pływa, a co tonie. Wykonują następujące doświadczenia:

sprawdza, czy łódka pływa – umieszcza ją na wodzie, obserwuje, swobodnie wypowiada się na temat sposobu poruszania się łódek,

dmucha na łódki umieszczone na wodzie. Obserwuje, jak łódka porusza się pod wpływem strumienia powietrza (dmuchają raz mocno, raz lekko),

obciąża łódkę kamykami, uważając, aby nie zatonęła. Obserwuje, która łódka udźwignęła większy ciężar. Swobodnie wypowiada się na temat wykonywanego doświadczenia.Rodzic zwraca uwagę na ograniczenia, jakie obowiązują przy obciążeniu np. statków. Wyjaśnia, że załadowany zbyt duży ciężar może spowodować zatonięcie statku. Odkładają łódki na bok,

– dziecko sprawdza, czy plastelina utrzyma się na wodzie. Robi z plasteliny kuleczkę, placek, robi dziurkę w placku, lepi kształt spodeczka. Ostrożnie umieszcza na powierzchni wody,

kładzie na wodzie kartki z zeszytu. Układa na nich piórko, monetę, mały kamyk itp. Wykonuj ćwiczenie ostrożnie, tak, aby kartka utrzymała ciężar,

sprawdza, które z ułożonych na tackach przedmiotów po wrzuceniu ich do wody zatoną, a które nie, układa na jednej tacce przedmioty, które toną, na drugiej przedmioty, które pływają. Zastanawia się, dlaczego tak się dzieje. R. wyjaśnia, że wszystko zależy od ciężaru przedmiotów. Ciężkie przedmioty toną, lekkie pływają.

2.Kolejna propozycja to krótki filmik

Co pływa a co tonie? https://www.youtube.com/watch?v=WaYaTVx4Ewg

3.Działalność plastyczna połączona z doświadczeniem : „Rozkwitający papierowy kwiat”   Przygotowujemy: miseczkę, wodę, kartka (szablon kwiatka)

Sposób wykonania:
Dziecko wycina kwiat. Koloruje kredkami woskowymi  dla lepszego efektu. Zgina jego płatki przy pomocy Rodzica. Układa na powierzchni wody i czeka, żeby się otworzył.

4.Ćwiczenie ortofoniczne- Wiatr  Dziecko biega, stawiając drobne kroki w rytmie granym na bębenku , naśladuje jazdę na rowerze w określonym kierunku. Na hasło: Wietrzyk! i dźwięk bębenka zatrzymuje się i szeptem wypowiada zgłoski: szszsz, naśladując szum wiatru. Ponownie biega i na kolejną przerwę – dźwięk tamburynu zatrzymuje się i naśladuje odgłosy silnego wiatru, wypowiadając głośno zgłoski: szuszauchuuuu.

5.Z chętnymi dziećmi można przeprowadzić dodatkowy eksperyment z wodą. Poniżej link https://www.youtube.com/watch?v=GQn1tg51FK0

 

PONIEDZIAŁEK 1.06.2020

TEMAT: PODRÓŻ SAMOLOTEM 

Cele główne  

 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi, 
 • rozwijanie sprawności manualnej, 
 • zachęcenie do wypowiadania się.

Cele operacyjne Dziecko:  

 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, 
 • wymienia miejsce, które odwiedziła rodzina Olka i Ady, 
 • maluje na podkładzie z gazy na zadany temat,
 • opowiada o swoich wymarzonych podróżach. 

1.Samodzielna aktywność poznawcza, oglądanie albumów, książek i czasopism dotyczących samolotów.  Rodzic układa na stole książki, encyklopedie i czasopisma dla dzieci i nawiązuje z dziećmi rozmowę na temat wakacyjnych podróży. Dzieci odnajdują w nich zdjęcia przedstawiające różnego rodzaju samoloty. Rodzic zwraca uwagę na samoloty pasażerskie. Przedstawia zalety podróżowania samolotem. 

https://www.youtube.com/watch?v=VSh3Ql3bZ7o 

https://www.youtube.com/watch?v=vI_Euz7wiQc 

 1. Zabawa ruchowa, którą poprowadzi zespół “Śpiewające Brzdące” przy piosencept: “A ram samsam” 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI  

 1. Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej “Wakacyjne podróże”. Książka (s. 76–77) dla dziecka. Czytając opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego.

 Na wakacje czas! Powoli zbliżały się wakacje. Każdy dzień był odrobinę dłuższy od poprzedniego. Robiło się coraz cieplej. Ada od dawna marzyła o locie samolotem. Lubiła bawić się starym globusem swojej mamy. Plastikowym samolocikiem lądowała na maciupeńkich, ledwie widocznych wysepkach. Któregoś dnia tata z tajemniczą miną podszedł do dziewczynki.

– Córeczko, czy ja mogę wylądować na twoim globusie? – Oczywiście, że możesz. A gdzie chcesz wylądować, tatusiu? – Widzisz, tutaj jest taki but na obcasie. To są Włochy i tu chciałbym wylądować razem z tobą, Olkiem, babcią, dziadkiem i mamą. – To wspaniale, ale nie wiem, czy się zmieścimy w takim małym samolociku – zaśmiała się dziewczynka. – W takim razie może polecimy dużym samolotem? Takim prawdziwym! Co ty na to? – Bardzo, bardzo bym chciała, tatusiu! – krzyknęła uradowana Ada. – To powiem ci w tajemnicy, że już kupiłem bilety. – Naprawdę?! – zapytała z niedowierzaniem dziewczynka. – Olek, słyszałeś, będziemy lądować na bucie! Naprawdę! Olek, podobnie jak jego siostra, nie mógł doczekać się wyjazdu. Kilka dni później całą rodziną przyjechali na lotnisko. – Kochani – powiedział tata – lotnisko jest bardzo duże i łatwo się zgubić. Musimy się wzajemnie pilnować – dodał i popatrzył na dzieci. Rodzeństwo z zaciekawieniem rozglądało się po ogromnej, pełnej ludzi hali wylotów. – A kim są ci ludzie w mundurach? – zapytała Ada, ściskając Dinusia. – To kapitan i stewardesy – odpowiedziała mama. – Może będą z nami lecieć do Włoch. Zobaczymy.

Dwie godziny później cała rodzina usadowiła się wygodnie w samolocie. Początkowo dziewczynka odrobinę bała się hałasujących silników. – Startujemy! Nareszcie! – ucieszył się Olek i patrzył przez okno, jak z każdą chwilą wszystko robiło się coraz mniejsze i mniejsze. W końcu wlecieli w chmury i tylko od czasu do czasu widać było ląd, a potem morze. Wreszcie samolot wylądował i zaczęły się prawdziwe wakacje. Upalne dni dzieci spędzały w krystalicznie przeźroczystej i ciepłej wodzie. Wieczorami zaś zwiedzały piękne miasta, miasteczka i wsie pełne gajów oliwnych i winorośli. Ada uwielbiała pozować do zdjęć – zwłaszcza w towarzystwie Dinusia. Najbardziej spodobała się jej Fontanna Pszczół. – Mamo, czy mogę posadzić tutaj Dinusia? – zapytała dziewczynka i w tym momencie Dinuś wpadł prosto do wody. Na szczęście tata szybko wyłowił niesfornego pluszaka. 

– Musisz go bardziej pilnować, córeczko – zaśmiał się tata. – Nie wiem, czy jest zadowolony z kąpieli. – Chyba nie. Coś smutno wygląda. I co teraz zrobimy? Jeszcze się na mnie pogniewa – zasmuciła się Ada. – Nie martw się. Myślę, że poprawi mu się humor, gdy tylko spróbuje prawdziwej włoskiej pizzy! –powiedział dziadek. – Zrobiłem się naprawdę głodny. A wy? – I wskazał budynek, z którego unosił się świeży zapach ziół i ciasta. – W końcu jak Włochy, to i pizza! – zawołał Olek i cała rodzina weszła do pobliskiej pizzerii. Dinusiowi też poprawił się humor. Tak naprawdę nawet nie zdążył się mocno zmoczyć. 

 1. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Książka (s. 76–77) dziecka. Rodzic zadaje pytania:

− Gdzie wybrali się Olek i Ada z rodzicami i dziadkami na wakacje?  

− Co stało się z Dinusiem tuż przed tym, jak tata zrobił jemu i Adzie zdjęcie?  

− Jakie miejsce odwiedziła cała rodzina Olka i Ady?  

Rodzic prosi, aby dzieci opowiedziały, jak wygląda Fontanna Pszczół. Następnie kontynuuje rozmowę z dziećmi na temat opowiadania.  

− Co jeszcze robili na wakacjach Olek, Ada i ich rodzina?  

− W jaki sposób rodzina Olka i Ady dotarła do Włoch? 

 1. Zabawy z globusem. Rodzic pokazuje dzieciom globus. Wyjaśnia, co on przedstawia. Dzieci opisują jego wygląd, wymieniają kolory, których jest na nim najwięcej.  Rodzic zwraca uwagę na kolor niebieski. Informuje, że tym kolorem oznaczone są jeziora, rzeki, morza i oceany. Następnie dzieci kręcą globusem i wskazują na mapie dowolne miejsce. Rodzic odczytuje jego nazwę, dzieli ją rytmicznie na sylaby, a dziecko powtarza. 
 2. Praca plastyczna – “Moja wymarzona podróż samolotem” – malowanie na podkładzie z gazy. Rozmowa z dzieckiem na temat podróży samolotem, dokąd chciałyby polecieć i z kim? 

Rodzic proponuje dzieciom wykonanie pracy plastycznej na temat “Moja wymarzona podróż samolotem”. Zapoznaje dzieci z nową techniką – malowania na gazie.  

 • Samodzielne wykonanie prac przez dzieci. Dla każdego dziecka kartka z bloku technicznego, klej, farby plakatowe, pędzel, gaza opatrunkowa.  

Kartkę z bloku technicznego dzieci pokrywają klejem. Na całej powierzchni kartki przyklejają gazę. Na tak przygotowanym podłożu malują farbami plakatowymi na temat “Moje wymarzona podróż samolotem”.  

 1. Zabawy na świeżym powietrzu:
 • Zabawy w piaskownicy – sprawdzanie, w którym wiaderku zmieści się więcej piasku. Dwa wiaderka do piasku różniące się wielkością, kubeczki jednorazowe, tworzywo przyrodnicze np. patyki. Rodzic ustawia na obramowaniu piaskownicy dwa wiaderka do piasku, różniące się wielkością.  Dzieci za pomocą jednorazowego kubka wsypują do wiaderek piasek. Liczbę wsypanych kubków z piaskiem zaznaczają poprzez ułożenie obok każdego wiaderka np. patyków.  Po całkowitym wypełnieniu wiaderek piaskiem sprawdzają obok którego wiaderka jest więcej patyków (łączą patyki w pary). Zgodnie z wynikiem porównania wskazują wiaderko, w którym jest więcej piasku. 
 • Zabawa bieżna “Samoloty” – dzieci naśladują start maszyny, lot i lądowanie. (Dzieci-samoloty przykucają i szeroko rozstawiają ramiona. Na hasło: Start! powoli się podnoszą i naśladują lot. Biegają w różnych kierunkach. Na hasło: Lądujemy! powoli zwalniają swój bieg, zatrzymują się w miejscu, kucają i opuszczają ramiona).
 1. Zabawy konstrukcyjne “Na lotnisku”.

Rodzic zachęca dzieci do zabawy tematycznej “Na lotnisku”. Dzieci budują z różnego rodzaju klocków samoloty. Nadają im nazwy i uzasadniają, dlaczego właśnie tak chcą je nazwać. Następnie budują z klocków hangary (garaże) dla samolotów. Dalszą część zabawy wymyślają samodzielnie.