Ramowy Plan Dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

630 - 745 - Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne badawcze. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

745 - 800 -  Ćwiczenia poranne

800 - 815Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania .

815 – 845Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

845- 900Przygotowanie do zajęć.

900 - 1000 - Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

1000 - 1015 - Przygotowanie do wyjścia do ogrodu- czynności samoobsługowe.

1015 - 1100 - Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry  ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.

1100 - 1115 - Powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe.

1115 - 1130 - W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1130 - 1215 - Obiad ( drugie danie) Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kultura zachowania się przy stole.

1215 - 1230Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej bajek, wybranych z pozycji literatury dziecięcej.

1230 - 1345 - Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, plastyczne, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w Sali lub ogrodzie przedszkolnym.

1345 - 1400 - W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do posiłku .

1400 - 1430Obiad – zupa

1430 - 1630 - Zabawy dowolne, dodatkowe zajęcia, zabawy ruchowe. Rozchodzenie się dzieci

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów.

Kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

Po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Dzieciom, w najmłodszych grupach zapewniamy możliwość snu na wygodnych leżaczkach, Odpoczynek uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez nauczycielki.